Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomen ja Venäjän välinen lentoliikenne uudelle pohjalle

(Compiler News - 27.9.2011) Suomen ja Venäjän välisen lentoliikennesopimuksen muutos mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat lentoyhteydet Suomesta Venäjälle ja päinvastoin. Sopimuksen muutoksella pyritään myös lentoturvallisuuden parantamiseen, sillä se selkeyttää ja kiristää lentokoneiden tekniseen tarkistukseen liittyviä käytäntöjä.

Muutospöytäkirjan allekirjoittivat liikenneministerit Merja Kyllönen ja Igor Levitin Moskovassa.

Tekstimuutos poistaa sopimuksesta käsitteen kansallinen lentoyhtiö eli jatkossa Venäjän ja Suomen välistä lentoliikennettä harjoittavan yrityksen ei tarvitse olla suomalaisessa omistuksessa. Nyt riittää, että lentoyhtiön pitää olla sijoittunut Suomeen ja että sillä on paikallisten määräysten mukaan myönnetyt liikenne- ja lentotoimiluvat.

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen johdosta EU:n jäsenmaiden ja Venäjän kahdenväliset lentoliikennesopimukset tulee osittain neuvotella uudelleen. Joulukuussa 2010 sovittiin, että Suomi ja Venäjä aloittavat nämä neuvottelut.

Nyt allekirjoitetulla pöytäkirjalla Suomesta tuli ensimmäinen valtio, jonka kanssa Venäjä on sopimuksen uudistanut. Siksi tätä sopimusta voidaan käyttää neuvottelujen pohjana Venäjän ja muiden EU-maiden välillä.

Sopimuksen muutos myös mahdollistaa useamman kuin yhden lentoyhtiön nimeämisen kahden kaupungin väliselle reitille. Lisäksi sopimusmuutos poistaa lentoyhtiöiden väliset pakolliset kaupalliset sopimukset.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-