Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

SRV-vetoinen kiinteistösijoitusyhtiö Venäjälle

(Compiler News 12.9.2011) SRV, Ilmarinen, Sponda, Etera ja Onvest ovat allekirjoittaneet sopimuksen Russian Invest -nimisen sijoitusyhtiön perustamisesta. Russia Invest sijoittaa kiinteistökehityshankkeisiin Moskovassa ja Pietarissa. SRV vastaa hankkeiden kehittämisestä ja toimii sijoitusyhtiön hyväksymien hankkeiden projektijohtourakoitsijana.

Osakkaat ovat sitoutuneet investoimaan yhteensä 95,5 miljoonaa euroa uuteen sijoitusyhtiöön. SRV:n, ILmarisen ja Spondan sijoitukset ovat 26 miljoonaa euroa, Eteran 12,5 miljoonaa euroa ja Onvestin viisi miljoonaa euroa. Yhtiön omistusosuudet jakautuvat samassa suhteessa. Pääomat sitoyuvat vasta, kun sijoituskohteet on määritetty ja sijoituspäätökset on tehty.

Kehityshankkeet rahoitetaan muilta osin hankekohtaisin pankkilainoin, jolloin kokonaisinvestointien määrä voi nousta noin 300 miljoonaan euroon. Osapuolten tavoitteena on, että kehitetyistä hankkeista luovutaan noin kolmen vuoden kuluessa kohteiden valmistumisesta.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-