Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS ERMS Fimera Oy

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Outotec mukaan Mongolian mineraalivarantojen hyödyntämiseen

(Compiler News - 31.8.2011) Outotec on sopinut yhteistyöstä Mongolian mineraalivaranto- ja energiaministeriön kanssa. Outotec toimii jatkossa ministeriön teknisenä neuvonantajana kehitettäessä Mongolian kaivos- ja metallurgista teollisuutta maan mineraalivarantojen hyödyntämiseksi. Asiasta sovittiin presidentti Tarja Halosen Mongolian-vierailun yhteydessä.

"Olemme iloisia saadessamme toimia teknisenä neuvonantajana Mongolian kehittäessä valtavien luonnonvarojensa hyödyntämistä. Outotecin kestävien teknologioiden asiantuntemus kattaa koko jalostusketjun mineraaleista metalleiksi", Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen sanoo.

Outotecin tekniseen neuvontaan sisältyy kaivokselta-metalliksi jalostusketjun analysointi ja erilaisten prosessivaihtoehtojen jalostusarvon kasvattaminen. Samalla Outotec osallistuu prosessien kestävän kehityksen kriteerien ja analyysien kehittämiseen tavoitteena parhaiden käytettävissä olevien teknologioiden valinta.

Puhtaasti teknisen neuvonnan rinnalla Outotecin asiantuntijat osallistuvat kaivos- ja metallinjalostuksen lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen kehittämiseen. Ohjelmassa on myös huipputason asiantuntijakoulutuksen, seminaarien ja työryhmien järjestäminen Mongolian viranomaisille sekä kaivos- ja metallinjalostusalan vaikuttajille. Outotec aikoo lisäksi osallistua kaivostekniikan ja metallurgian yliopistotason koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen luentojen, tutkimusohjelmien, professuurien ja tutkijavierailujen avulla.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-