releases

Eastern European Markets

Suomen ja Venäjän sähkökauppa osittain suoraan pörssikauppaan

(Compiler News - 17.8.2011) Venäjän ja Suomen välisessä sähkökaupassa siirrytään osittain suoraan pörssikauppaan elokuun 15. päivästä lukien. Fingridin mukaan suora pörssikauppa on askel kohti entistä markkinaehtoisempia kaupankäyntitapoja eri maiden välillä ja samalla myös EU:n ja Venäjän välisessä sähkökaupassa.

Suoraa pörssikauppaa käyvä toimija ostaa sähkön Venäjän sähköpörssistä ja myy sen suoraan pohjoismaiseen Nord Pool Spot -pörssiin. Mikäli koko tarjottu sähkön määrä ei mene kaupaksi spot-markkinoilla, toimijalla on mahdollisuus käydä kauppaa myös jälkimarkkinoilla eli Nord Pool Spotin tai Venäjän päivänsisäisillä markkinoilla.

Ennen siirtymistä uuteen kauppatapaan sähkökauppa on ollut kokonaan kansainvälistä kauppaa myyjän ja ostajan välillä. Sen päivittäinen volyymi ei ole määräytynyt Venäjän ja Suomen markkinan kulloisenkin tilanteen mukaan, vaan se on määritelty etukäteen ennen pörssikauppojen julkistamista.

Siirtyminen suoraan pörssikauppaan on askel kohti entistä markkinaehtoisempia pelisääntöjä maiden välisessä sähkökaupassa. Se tehostaa markkinoiden toimintaa ja tekee kaupasta entistä enemmän markkinahinnoista riippuvaa ja läpinäkyvämpää. Uusi kauppatapa tarjoaa lähtökohtia myös EU:n ja Venäjän väliseen keskusteluun keinoista, joilla alueiden energiamarkkinat toimivat yhteistyössä.

Uuden kauppatavan alkuvaihe kestää ainakin kuluvan vuoden loppuun. Tänä aikana kaupan määrä on suhteellisen pieni ja käsittää enintään 100 megawattia, kun se perinteisessä kahdenvälisessä kaupassa on 1 200 megawattia. Toistaiseksi kauppaa voi käydä vain Venäjältä Suomeen päin. Kauppamenettelyä Suomen ja Venäjän välillä on tarkoitus kehittää jatkossa molempiin suuntiin toimivaksi.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjältä Suomeen yhdysjohtojensa kautta. Fingridin perustehtävänä on muun muassa sähkömarkkinoiden edistäminen.


Compiler´s choice - More News Releases

Archive 2005. News Releases