Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Pienyrityskeskus

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Fortum uudistaa energiantuotantoaan Järvenpäässä ja Latvian Jelgavassa

(Compiler News - 16.6.2011) Fortum investoi kahteen uuteen biopolttoaineita käyttävään sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen Järvenpäässä ja Latvian Jelgavassa. Investointien kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa ja molemmat laitokset on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuonna 2013.

Ympäristömyönteiset laitosinvestoinnit pienentävät hiilidioksidipäästöjä ja lisäävät paikallisten polttoaineiden käyttöä sekä Järvenpään että Jelgavan alueilla. Kahden yhteistuotantolaitoksen samanaikaisella rakentamisella tähdätään myös huomattaviin kustannussäästöihin.

Jelgavaan rakennettava laitos tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon, joka on ollut Fortumin hallinnassa vuodesta 2008 saakka. Uudistettu laitos korvaa maakaasulla tuotettavaa lämpöä ja sen vuosittainen lämmöntuotanto on noin 230 GWh ja sähköntuotanto noin 110 GWh. Jelgavaan tuleva voimala on ensimmäinen tässä mittakaavassa biopolttoaineita käyttävä laitos Latviassa. Jelgava on Latvian neljänneksi suurin kaupunki.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-