Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Markinvest Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäjän Intersport-toiminnot Keskolle

(Compiler News - 13.6.2011) Euroopan komission tukee Rail Baltica -hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa yhtenäinen junaratayhteys Baltian maiden kautta muualle Eurooppaan. EU-kommission liikenneasioista vastaava varapuheenjohtaja Siim Kallas korostaakin, että Rail Baltica on tulevaisuuden kasvu- ja kehitysmoottori Baltian alueella.

Rail Baltica kulkee Puolan, Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen välillä. Reitin pohjoinen päätepysäkki on Vuosaaren satamassa Helsingissä. Rail Baltica on ainoa kolmen Baltian maan välinen rautatieyhteys, joka yhdistää ne Puolaan ja muualle Euroopan unioniin.

Radan pituus on tällä hetkellä noin 1 200 kilometriä suorinta olemassa olevaa reittiä Tallinasta Varsovaan. Hankkeessa on aluksi tarkoitus kunnostaa raiteet nykyisen ratageometrian mukaisesti, jotta keskimääräinen liikennöintinopeus voidaan nostaa 120 kilometriin tunnissa vuoteen 2014 mennessä.

Baltian maissa nykyisin käytettävä raideleveys on 1 520 mm, kun taas eurooppalainen standardi on 1 435 mm. Tätä jälkimmäistä raideleveyttä on tarkoitus käyttää eräillä rataosuuksilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jo olemassa olevat radat pitäisi muuttaa kapeampaan raideleveyteen. Tällaisen muutostyön kustannukset olisivat valtavat.

Samassa rataverkossa voidaankin käyttää kahta järjestelmää. Espanjassa ja Portugalissa suurnopeusreiteillä ja tärkeimmillä rahtikäytävillä raideleveys on kapeampi kuin muualla rataverkossa. Nykyaikaisten raideleveyden vaihtolaitteiden ansiosta kaksi eri järjestelmää voivat helposti toimia rinnakkain.

Rail Baltica -hanketta koskevan aloitteen kehittämiseen osallistui 21 osapuolta Itä-Baltin alueelta. Niiden joukossa on muun muassa suurkaupunkeja, aluevaltuustoja ja tutkimuslaitoksia.

Suomessa Rail Baltican yhteistyökumppanit ovat Helsingin kaupunki, Aalto-yliopiston CEMAT-tutkimuslaitos, Turun yliopiston Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ja Ulkopoliittinen instituutti.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-