Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Metso uudistaa voimalan kattilalaitoksen Puolassa

(Compiler News - 26.4.2011) Metso muuntaa hiiltä polttoaineena käyttävän CFB-kattilan biomassakattilaksi Puolassa. Muutostyön tilaaja on Electrocieplownia Tychy S.A. Tilauksen arvo on noin 20 miljoonaa euroa ja se kirjataan Metson Energia- ja ympäristöteknologian ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Uusittu kattilalaitos otetaan käyttöön lokakuussa 2012. Laitos tuottaa 70 megawattia lämpöä ja 40 megawattia sähköä toimitettavaksi Puolan valtakunnan verkkoon.

Hiilikattilan muuttaminen biomassakattilaksi on osa EC Tychyn tuotantokapasiteetin uudistamisohjelmaa. Sen lähtökohtana on tarve kasvattaa uusiutuvan energiatuotannon osuutta ja mukautua EU:n uusiin, vuonna 2016 voimaan tuleviin tiukkoihin päästövaatimuksiin. Metso on 2000-luvulla saanut useita tilauksia hiilikattiloiden muuntamiseksi biomassakäyttöisiksi Puolassa, missä ympäristöystävällisiä energiahankkeita tuetaan yleisestikin voimakkaasti.

Metson toimitus sisältää nykyisen kattilan muutostyöt kuten paineenalaiset osat, polttoaineen ja tuhkan käsittelyjärjestelmät asennuksineen sekä laitoksen kokonaisautomaation. Automaatiojärjestelmä käsittää päästöjen valvonnan ja raportoinnin, instrumentoinnin sekä sähköistyksen perusparannuksen.

EC Tychyn kuuluu osana Tauron Groupiin, joka on yksi Puolan suurimmista energiayhtiöistä. Holding-yhtiö on mukana kaikilla energiamarkkinoiden avainsegmenteillä ja se tuottaa sähköä uusiutuvista energialähteistä 35 vesivoimalaitoksen kapasiteetilla.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-