Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Markinvest Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomen markkinaosuus Venäjällä on supistunut

(Compiler News - 6.4.2011) Suomen Venäjälle menevän tavaraviennin osuus Venäjän kokonaistuonnista on supistunut viime vuosina ja 2010 se oli noin kaksi prosenttia. Suomen osuutta Venäjän tuonnissa on supistanut 2000-luvulla etenkin Kiinan voimakas ryntäys Venäjän kulutusmarkkinoille, todetaan Suomen Pankin BOFIT-tutkimuslaitoksen tuoreessa selvityksessä.

Sekä Suomen että Venäjän tullien tilastoiman ulkomaankaupan arvioiminen on sinänsä hankalaa. Suomen todellista vientiä on etenkin ennen vuoden 2009 talouskriisiä kasvattanut voimakkaasti muualta kuin Suomesta peräisin oleva jälleenvienti. Venäjän kannalta ulkomaankaupan todellista arvoa vääristää puolestaan tuntuvasti harmaan tuonnin määrä.

Jälleenviennin vilkkaimpina vuosina 2006-2008 suurimpia viennin tuoteryhmiä olivat henkilöautot ja matkapuhelimet. Vuonna 2008 ne kattoivat Suomen tullin enimmäisarvion mukaan runsaat 70 prosenttia koko jälleenviennistä.

Erot Suomen tullin tilastoiman Venäjän-viennin ja Venäjän tullin tilastoiman Suomen-tuonnin välillä ovat kuitenkin tasoituneet viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2010 ero oli kuitenkin vielä 26 prosenttia.

Suomen kannalta tolastoeroa on vuodesta 2009 lähtien pienentänyt jälleenviennin supistuminen edellisistä vuosista. Venäjän kohdalla taas lisääntynyt viranomaisten valvonta ja sähköisen tullikäsittelyn yleistyminen on tarkentanut ulkomaankaupan kirjaamista viime vuosina.

Vuosina 200-2008 Suomen vienti Venäjälle kasvoi voimakkaasti. Vuosilisäys oli keskimäärin 19 prosenttia, kun samaan aikaan Suomen koko vienti kasvoi keskimäärin noin kuuden prosentin tahtia. Venäjän-vienti supistui vuoden 2009 taantuman seurauksena pudoten 47 prosenttia. Vienti kääntyi taas nousuun viime vuoden toisella puoliskolla ja se kasvoi vuonna 2010 kaikkiaan 16 prosenttia edellisvuotisesta.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-