Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Markinvest Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pohjoismaiden investointipankki rahoittaa Fortumin
jätekäyttöistä voimalaa Liettuassa

(Compiler News - 5.4.2011) Pohjoismaiden Investointipankki NIB ja Fortum ovat sopineet 70 miljoonan euron lainasta, joka on tarkoitettu jätettä polttoaineenaan käyttävän sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen rakentamiseen Liettuan Klaipedaan.

Yhteistuotantolaitoksen rakentaa UAB Fortum Klaipeda, joka on Fortumin ja paikallisen energiayhtiön Klaipedos Energijan omistama yhteisyritys. Laitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa tammikuuhun 2013 mennessä.

Uusi lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos Klaipedassa on Baltian maiden ensimmäinen jätteiden energiahyötykäyttöön perustuva voimalaitos. Laitos käyttää polttoaineenaan kiinteää yhdyskuntajätettä, vaarattomia teollisuusjätteitä sekä biomassaa. Sen suunniteltu kaukolämpöteho on noin 60 megawattia ja sähköntuotantokapasiteetti noin 20 megawattia.

Laitoksen tuottamalla kaukolämmöllä korvataan maakaasuun perustuvaa lämmön erillistuotantoa. Siirtyminen lämmön ja sähkön yhteistuotantoon parantaa energiantuotannon tehokkuutta ja vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä. Laitos auttaa myös vähentämään paikalliselle kaatopaikalle kertyvän jätteen määrää


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-