Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Visma - financial administration Buslink

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

SEB:n katsaus: Vienti ja kotimainen kysyntä elvyttävät itätalouksia

(Compiler News - 23.3.2011) Talouskehitys jatkuu myönteisenä Itä-Euroopassa ja EU:n itäalueella, arvioidaan SEB-pankin Eastern European Outlook -neljännesvuosikatsauksessa.

Pankin ekonomistien mukaan viennin varaan rakentunut elpyminen saa jatkossa lisävauhtia kotimaisen kysynnän vahvistumisesta. Kulutuskysynnän selvä palautuminen alkoi alueen talouksissa jo viime vuoden puolella. Kotitalouksien kulutuskykyä lisäsivät palkkojen reaalinen nousu, työllisyystilanteen paraneminen ja pankkien luottohanojen vähittäinen avautuminen myös yksityisluotoille.

Kuluttajien reaalista ostovoimaa uhkaa kuitenkin nopeutumassa oleva inflaatiokehitys, ekonomistit toteavat. Hintatasoa nostavat etenkin energian sekä ruoan tuntuva kallistuminen.

Alueella useimpien maiden budjettialijäämät on finanssipolitiikan keinoin saatu kohtuullisemmalle tasolle. Baltian maissa keinona on käytetty niin sanottua sisäistä devalvaatiota, jossa keskeisenä on ollut palkkojen jäädyttäminen tai jopa alentaminen. Latvian ja Liettuan kohdalla budjettialijäämä aiheuttaa edelleen paineita, koska euroon liittymisen tiukkana ehtona on alijäämä, joka nousee enintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Kaikki taloudet jatkavat kasvu-uralla

Talouskatsauksessa on myös julkistettu SEB-pankin aluetta koskevat kasvuennusteet tälle ja ensi vuodelle.

Venäjän bruttokansantuotteen ekonomistit ennustavat kasvan 5,6 prosenttia tänä vuonna ja 5,2 prosenttia vuonna 2012. SEB on nyt korottanut Brent-öljyn vuoden 2011 hintaennusteensa 96 dollarista 102 dollariin tynnyriltä. Siten korkeampi öljyn hinta antaa Venäjän taloudelle ylimääräisen impulssin.

Puolan kohdalla kuluvan vuoden kasvuennuste on 4,5 prosenttia ja vuodelle 2012 ennakoidaan 4,6 prosentin kasvua. Puolan taloutta ovat pönkittäneet vienti sekä elpyneet ulkomaiset ja kotimaiset investoinnit. Finanssipolitiikkaa on kuitenkin kiristettävä, koska myös Puolassa budjetin alijäämä on liian suuri.

Katsaukseen sisältyy myös Ukraina, jonka talouden ekonomistit ennustavat kasvan tänä vuonna 4,7 prosenttia. Maan talouskasvua tukee juuri nyt päävientituotteiden, teräksen ja maataloustuotteiden hyvä kansainvälinen kysyntä ja hintataso. Talouden vapaata kehitystä rajoittavat kuitenkin tärkeimmän ulkomaisen rahoittajan IMF:n finanssipolitiikalle asettamat tiukat reunaehdot. Vuoden 2012 osalta Ukrainan kasvunäkymät onkin jätetty auki.

Ennusteiden mukaan Viron talouskasvu jatkuu tasaisena. Tänä vuonna bruttokansantuote kasvaa 5,0 prosenttia ja ensi vuonna se hidastuu hieman jääden 4,5 prosenttiin. Vientikysyntä jatkuu edelleen hyvänä ja kotimainen kysyntä vahvistuu asteittain.

Myös naapurimaan Latvian suhteen odotukset ovat myönteiset. Pankin ekonomistit ennustavat talouden kasvavan tänä vuonna 4,0 prosenttia ja nopeutuvan seuraavana vuonna 4,5 prosentin kasvuun. Maan talouden pysyvään elpymiseen liittyy kuitenkin riskitekijöitä.

Liettuan kohdalle katsauksessa on päädytty tarkalleen samoihin ennustelukuihin. Bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 4,0 prosenttia ja ensi vuonna 4,5 prosenttia, Talouskehitystä vetää viennin aktivoituminen, mutta vientituotannon esteeksi saattaa tulla ammattitaitoisen työvoiman riittämättömyys laajamittaisen siirtolaisuuden seurauksena.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-