Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Buslink

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Vienti Venäjälle kasvoi samaan tahtiin kokonaisviennin kanssa

Viime vuodelta valmistuneen Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan Suomen perinteisillä itämarkkinoilla ulkomaankauppa kehittyi pääosin hyvin. Vienti Venäjälle kasvoi 16 prosenttia eli juuri saman verran kuin vienti kokonaisuudessaan.

Venäjän osuus Suomen viennistä supistui viime vuonna 9,0 prosenttiin. Venäjä oli nyt kolmanneksi tärkein vientimaa Ruotsin ja Saksan jälkeen. Venäjän-viennin arvo oli 4,68 miljardia euroa, kun taas tuonti Venäjältä oli 9,16 miljardin euroa. Venäjä olikin suurin tuontimaamme 17,8 prosentin osuudella.

Baltian maissa päästiin Venäjää parempaan kasvuvauhtiin. Vienti Viroon kasvoi vuositasolla 25 prosenttia ja Liettuaan 17 prosenttia. Latvian kohdalla vienninlisäys oli peräti 62 prosenttia. Vienti Ukrainaan kasvoi puolestaan 12 prosenttia.

Puolaan suuntautunut vienti supistui viisi prosenttia ja Kazakstanin kohdalla pudotus oli 28 prosenttia.

Kauppa EU-maiden kanssa kasvoi hieman hitaammin kuin ulkokauppa. EU-mailla oli 55 prosentin osuus sekä viennissä että tuonnissa. Alankomaat, Ruotsi ja Viro kasvattivat selvästi osuuttaan sekä viennissä että tuonnissa. EU:n ulkopuolisessa kaupassa lisääntyi erityisesti vienti Kiinaan ja tuonti Venäjältä.

Suomen vienti nousi vuonna 2010 lähes 62,4 miljardiin euroon eli 16 prosenttia vuositasolla. Tuonti kasvoi puolestaan 18 prosenttia ja sen arvo kohosi 51,5 miljardiin euroon. Vahvasta kasvusta huolimatta ulkomaankauppa jäi selvästi pienemmäksi kuin taantumaa edeltäneenä vuonna 2008.

Vienti kasvoi erityisesti metallien perusteollisuuden ja kemian teollisuuden ansiosta, mutta myös metsäteollisuuden vienti lisääntyi selvästi. Tuontia kasvattivat raakaöly, öljytuotteet, malmirikasteet ja metallien perusteollisuus. Öljyn ja öljytuotteiden kohdalla kasvu perustui yksinomaan hintojen nousuun. Metallien tuonnissa sekä hinnat että määrät nousivat.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-