Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Konsu Accountor Group

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ruotsi ohitti viime vuonna Saksan ja Venäjän tärkeimpänä vientimaana

(Compiler News - 10.2.2011) Ruotsi nousi viime vuonna selvästi Suomen suurimmaksi vientimaaksi ennen Saksaa ja Venäjää. Tuonnissa Venäjän merkitys on energiatuonnin ansiosta noussut samalle tasolle, joka Neuvostoliitolla oli 1980-luvun puolivälissä. Saksa on jäänyt selvästi Venäjää pienemmäksi tuontimaaksi.

Suomen viennin arvo nousi viime vuonna yli 52,3 miljardiin euroon eli 16 prosenttia suuremmaksi kuin vuonna 2009. Tuonti kasvoi 18 prosenttia ja kohosi miltei 51,5 miljardiin euroon. Kasvusta huolimatta sekä vienti että tuonti jäivät yhä selvästi pienemmiksi kuin taantumaa edeltäneenä vuonna 2008.

Tammi-marraskuussa Venäjän-viennin arvo oli 4,306 miljardia euroa eli 15 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tuonnin arvo oli puolestaan 8,233 miljardia euroa, mikä merkitsi 29 prosentin vuosilisäystä, tullihallituksen tilastokatsauksesta ilmenee.

Tullihallituksen erillisselvityksen mukaan Suomen läpi kuljetettiin 2 065 miljoonaa kiloa transitotavaraa eli 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Kasvusta huolimatta tavaramäärä oli silti volyymiltaan vain 54 prosenttia vuoden 2008 tavaramäärästä. Erityisesti henkilöautojen kuljetukset ovat edelleen alhaisella tasolla.

Tavaroiden jälleenvienti Venäjälle pysyi sen sijaan vähäisenä. Vielä vuonna 2008 Venäjälle vietyjen, mutta muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden osuus koko Venäjän-viennistämme oli lähes kolmannes. Tärkeiden jälleenvientitavaroiden, kuten autojen ja kodinkoneiden, vienti supistui muuta vientiä enemmän vuonna 2009 ja jälleenviennin osuus laski viidennekseen koko viennistä. Vuoden 2010 jälleenvientiä ei ole vielä selvitetty, mutta sen osuus näyttäisi jäävän vuoden 2009 tasolle.

Tavarakauppa globalisoituu

Tullihallitus on selvitellyt myös Suomen tavarakaupan globalisoitumista. Selvin muutos on tapahtunut ulkomaankauppaa käyvien yritysten kansainvälistymisessä. Ulkomaalaisomisteisten konsernien osuus Suomen viennistä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kohonnut 10 prosentista 30 prosenttiin ja tuonnista yli kolmannekseen.

Suomen ulkomaankaupan kauppatase pysyi viime vuonna 880 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Vuonna 2009 taseeseen kertyi ylijäämää 1,4 miljardia euroa.

Eri teollisuudenalojen vienti kääntyi taantuman jälkeen kasvuun vaihtelevalla nopeudella. Kemian teollisuuden ja metallien perusteollisuuden vienti toipuivat jo vuoden 2010 alussa ja metsäteollisuus kevääseen mennessä. Koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen vienti kohosivat edellisvuotista korkeammalle tasolle kesän aikana. Myös useimpien sähköteknisen teollisuuden tuotteiden vienti kääntyi kasvuun syyskesällä. Viestintälaitteiden viennin lasku piti kuitenkin sähkötekniikan viennin miinuksella.

Tuontia kasvattivat erityisesti raakaöljy, öljytuotteet ja malmirikasteet. Myös autojen ja metallien tuonti lisääntyi selvästi. Muusta tuonnista poiketen viestintälaitteiden tuonti pysyi niiden viennin tavoin laskussa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-