Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS Konsu Accountor Group ERMS Fimera Oy

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Fingrid ja Elering valitsivat lähes 300 miljoonaa euroa maksavan merikaapeliyhteyden urakoitsijat

(Compiler News - 23.12 2010) Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering allekirjoittivat sopimukset EstLink 2 -sähkönsiirtoyhtyden kaapelitoimituksesta sekä muuttajasähköasemien rakentamisesta. Uusi merikaapeliyhteys on tärkeä osa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Yhteys otetaan kaupalliseen tuotantokäyttöön vuoden 2014 alkupuolella.

Merikaapelin Fingrid ja Elering tilasivat Nexans Norway AS -yhtiöltä. Yhteyden vaatimien muuttajasähköasemien rakentamisesta Suomeen ja Viroon tehtiin sopimukset Siemes Aktiengesellschaftin ja Siemens Osakeyhtiön konsortion kanssa. Kaapelin ja muuttosähköasemien urakkahinnat ovat yhteensä 280 miljoonaa euroa, josta Fingrdin osuus on noin 130 miljoonaa euroa.

Hankkeen toteuttaminen vaatii lisäksi sähköasemien laajennuksia sekä Porvoon Anttilan sähköasemalla että Virossa Püssin sähköasemalla. Anttilan sähköaseman laajennuksen ja Nikuvikenin kaapelipääteaseman toteuttaa Empower Oy. Hankkeen urakkahinta on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Anttilan ja Nikuvikenin välisen tasasähkövoimajohdon sekä Anttilan aseman voimajohtojärjestelyt toteuttaa ranskalainen ETDE-yhtiö. Tämän sopimuksen arvo on noin kuusi miljoonaa euroa. Elering tekee myöhemmin erikseen Virossa sijaitsevan Püssin sähköaseman laajennuksen hankintapäätöksen.

EstLin 2 -tasasähköyhteys Suomen ja Viron välille on siirtokapasiteetiltaan 650 megawattia kasvattaen maiden välistä siirtokapasiteettia 1 000 megawattiin. Yhteyden kokonaispituus on noin 170 kilometriä, josta noin 14 kilometriä on avojohtoa Suomessa, noin 145 kilometriä Suomenlahden pohjaan upotettavaa merikaapelia ja noin 12 kilometriä maakaapelia Virossa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 320 miljoonaa euroa, joka jaetaan Fingridin ja Eleringin kesken. Euroopan union komissio on lisäksi vahvistanut, että EstLink 2 -yhteyden rakentaminen saa 100 miljoonaa euroa investointitukea osana laajempaa EU:n elvytyspakettia.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-