Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Straightway Konsu Accountor Group

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Tavaraliikenteelle erillinen tie Vaalimaan ja Torfjanovkan välille

(Compiler News - 2.11.2010) Vaalimaan ja Venäjän Torfjanovkan rajanylityspaikkojen välille on avattu uusi, vain kuorma-autoille tarkoitettu tienpätkä. Sen sijainti on 50 metriä nykyisen, vain henkilöliikenteelle jäävän tien eteläpuolella.

Suomen puolella on jouduttu tyytymään väliaikaisratkaisuun rakentamalla vain puoli kilometriä uutta tietä. Se on liitetty nykyisen Vaalimaan rajanylityspaikan ja valtakunnan rajan väliseen kaikkien ajoneuvojen käyttämään tiehen. Tullilaitos on rakentanut uudelle tielle valvontalaitteet Suomeen saapuvalle tavaraliikenteelle.

Vaalimaan ja Torfjanovkan rajanylityspaikoilla on lähivuosien tavoitteena rakentaa uudet tavaraliikenteen tarkastusasemat. Niiden rakentamisella ja uusilla järjestelyillä pystytään huomattavasti tehostamaan tavaraliikenteen tarkastustoimintaa ja lisäämään rajanylityspaikkojen välityskykyä. Tavaraliikenteelle jonottamisesta aiheutuu nykyisellään tuntuvat lisäkustannukset.

Asemia yhdistämään rakennetaan nelikaistainen tavaraliikenteen tie erilleen henkilö- ja linja-autoliikenteestä. Järjestely parantaa liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta. Reunakaista on tarkoitettu tavallisille tavarakuljetuksille ja keskikaista etuoikeutetuille kuljetuksille, esimerkiksi nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden rahdeille.

Suomen puolella nyt avatun tienpätkän rakentamiskustannukset ovat olleet 1,2 miljoonaa euroa. Tien on urakoinut Destia ja sen rakennussuunnitelmat ovat laatineet Sito ja Etteplan.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-