Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Erms Fimera Straightway Buslink

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pohjoismaiden Investointipankki rahoittaa Estlink-2-sähkönsiirtoyhteyden rakentamista

(Compiler News - 20.10.2010) Pohjoismaiden Investointipankki NIB myöntää 45 miljoonaa euroa Baltian maiden ja Pohjoismaiden välille rakennettavan korkeajännitejohdon rahoittamiseen.

Tarkoitusta varten on allekirjoitettu kaksi lainasopimusta, joista ensimmäinen on 25 miljoonan euron lainasopimus Viron valtiollisen kantaverkkoyhtiön Elering OÜ:n kanssa ja toinen on 20 miljoonan euron sopimus Suomen kansallisen kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n kanssa. Molempien lainojen maksuaika on 15 vuotta.

Vuonna 2005 NIB oli rahoittamassa Estlink-1-hanketta. Estlink-1 oli ensimmäinen Baltian maiden ja EU:n välille rakennettu siirtoyhteys.

Viron ja Suomen välinen yhteyskapasiteetti kasvaa 1 000 megawattiin, kun uusi 650 megawatin linja ostetaan käyttöön vuonna 2014. Siirtokapasiteetin lisäys on yksi edellytys tulevalle Baltian maiden Nord Pool Spotin väliselle energiamarkkinoiden integraatiolle.

Uusi sähkölinja rakennetaan koillisessa Virossa sijaitsevan Püssin ja Suomen etelärannikolla sijaitsevan Anttilan sähköasemien välille. Noin 145 kilometriä yhteensä 170 kilometrin pituisesta kaapelista asennetaan merenpohjaan. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 320 miljoonaa euroa. NIB:n lisäksi Estlink-2-hankkeen rahoittajia ovat EU, Fingrid ja Euroopan investointipankki.

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-