Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Erms Fimera Straightway Buslink

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itämeren satamien rahtiliikenne taantui voimakkaasti 2009

(Compiler News - 20.10.2010) Itämeren satamissa käsitellyn rahdin määrä väheni viime vuonna kymmenen prosenttia. Pudotusta oli kaikissa rahtityypeissä, mutta konttien käsittely väheni eniten eli lähes neljänneksellä. Myös kansainvälisen muun kuivarahdin määrä väheni tuntuvasti ja laski vuositasolla 18 prosenttia.

Rahtitiedot käyvät selville Turun yliopisto merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Baltic Port List -julkaisusta.

Itämeren maista Suomi kärsi pahimmin vähentyneistä rahtimääristä ja pudotusta oli 19 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Vuodesta 2006 vuoteen 2009 kokonaisrahtimäärä Itämeren satamissa laski kuusi prosenttia.

Viime vuosi oli vaikeaa aikaa satamasektorille Itämerellä. Suurin osa Itämeren satamista kärsi rahtimäärien laskusta ja joissain satamissa vähennys oli jopa ennätyksellistä. Kokonaisrahtimäärät supistuivat kaikissa Itämeren satamissa paitsi Virossa, jossa päästiin kuuden prosentin vuosikasvuun. Yleisesti ottaen rahtimäärien lasku oli voimakkaampaa kansainvälisessä tuonnissa kuin viennissä. Itämeren satamissa tuonti väheni 17 prosenttia ja vienti neljä prosenttia.

Kokonaisrahtimäärillä mitaten Venäjästä tuli johtava maa Itämerellä. Sen osuus oli neljännes vuonna 2009. Lähes yhtä suuriin rahtimääriin ylsi Ruotsi, joka vielä vuonna 2008 oli ollut suurin satamarahtien käsittelijä alueella.

Kaikissa rahtityypeissä oli viime vuonna pudotusta, mutta konttien käsittely väheni eniten eli lähes neljänneksellä. Tuntuvaa laskua oli myös kansainvälisen muun kuivarahdin, muun kuin irtolastien, käsittelyssä. Nestemäiset irtolastit muodostivat edelleen suurimman osan Itämeren satamissa käsitellyistä rahdeista. Niiden kokonaisvolyymi oli noin 299 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin vähemmän kuin vuonna 2008.

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-