Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Straightway Avenir

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomen ja Viron välille toinen sähkönsiirtokaapeli

(Compiler News - 29.9.2010) Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on vahvistanut EstLink 2 -merikaapelin rakentamisen nopeutetulla aikataululla, koska sen keväällä asettaman investointipäätöksen ehdot ovat täyttyneet. Fingrid edellytti, että Viron sähkömarkkinat saadaan toimiviksi ja että EU tukee hanketta 100 miljoonalla eurolla. Noin 320 miljoonaa euroa maksava merikaapeli toteutetaan yhteistyössä Viron kantaverkkoyhtiön Eleringin kanssa.

Suunnitellun uuden siirtoyhteyden teho on 650 megawattia. Se nostaa maiden välisen kokonaissiirtokapasiteetin 1 000 megawattiin yhdistäen pohjoismaiset ja baltialaiset sähkömarkkinat Itämeren alueen markkinaksi. Yhteys turvaa sähkön toimitusvarmuutta Itämeren alueella. Tavoitteena on saada uusi linkki kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alussa.

Hankkeeseen liittyvät lupahakemukset on toimitettu viranomaisille viime keväänä ja kaikki projektin keskeiset tarjouskyselyt ovat meneillään. Urakkasopimukset on tarkoitus allekirjoittaa toimittajien kanssa vielä kuluvan vuoden aikana. Maanrakennustyöt alkavat Anttilan sähköasemalla Porvoossa jo tätä syksynä.

Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot avasi uuden EstLink -hinta-alueen huhtikuun alussa. Sen myötä Viron sähkömarkkinat ovat lähteneet vilkkaasti käyntiin ja markkinoiden avaus on ollut menestyksekäs. Elspot-sähkön osuus Viron sähkön kulutuksesta on jo lähes 40 prosenttia.

Markkinat ovat hyödyntäneet Elspot-kauppaan varatun siirtokapasiteetin lähes täysimääräisesti. Kantaverkkoyhtiöt vuokrasivat ensin keväällä EstLink 1 -merikaapelin yhteydestä 250 megawattia siirtokapasiteettia ja syyskuun 20. päivä lukien yhteyden koko 350 megawatin kapasiteetti on ollut markkinoiden käytössä.

Kapasiteetin kysyntä on ylittänyt tarjonnan, sillä Viron ja Suomen välinen siirtoyhteys on ollut yksi pohjoismaisen sähköpörssialueen tukkoisimmista rajoista. Viron ja Suomen hinnat ovat poikenneet noin 50 prosenttia yhteyden aikana, mikä omalta osaltaan osoittaa uuden EstLink 2 -yhteyden tulevan tarpeeseen.

Nord Pool Spot käynnistää
päivänsisäisen Elbas-markkinan Virossa

Nord Pool Spot laajentaa päivänsisäisen Elbas-markkinansa Viroon lokakuun 19. päivästä lähtien. Lisäksi hinta-alue EstLink nimetään hinta-alue Viroksi.

Nord Pool Spotin toimitusjohtaja Mikael Lundin näkeekin Elbas-kaupan käynnistymisen viimeisenä vaiheena Viron integroitumisessa pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin.

Nord Pool Spotin hinta-alue Viro käynnistettiin huhtikuun alussa siinä laajuudessa, että alue avattiin seuraavan päivän tuntikaupalle Elspot-markkinoilla. Hyvät kokemukset johtivat myös Elbas-kaupankäynnin avaamiseen Viro-alueella. Elbsin avulla toimijoiden on mahdollista ostaa ja myydä sähköä Elspot-markkinan sulkeutumisen jälkeen siihen saakka kunnes markkina sulkeutuu tuntia ennen käyttötuntia.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-