Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Straightway Avenir

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pietarin palvelumarkkinat tarjoavat jatkossa potentiaalia suomalaisille

(Compiler News - 21.9.2010) Yritysten Pietarissa toteuttamasta palveluiden ulkoistamisesta on tehty potentiaalikartoitus. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Cematin selvityksessä ulkoistamista tarkasteltiin sekä palveluiden ostajien että palveluntarjoajien näkökulmasta.

Yrityshaastattelut osoittivat, että sekä palveluiden ostajien että palveluita tarjoavien näkemykset ovat yhdenmukaisia Pietarin markkinoiden kehittymättömyyden suhteen.Palveluiden ostajien näkökulmasta tämä ilmenee tarjonnan puutteina varsinkin erityisosaamista vaativien palveluiden osalta. Toisaalta kilpailun vähäisyys ja paikallisten yritysten tuottamien palveluiden ulkomaisia kilpailijoita heikompi laatu ja osaaminen on johtanut myyjän markkinoihin.

Laadukkaita palveluita on kyllä saatavilla, mutta niiden hinnat ovat usein niin kovat, että yritys ei saavuta ulkoistamisella toivottuja kustannussäästöjä. Vastaavasti kustannuksiltaan edullisempien palveluiden taso on niin matala, että yrityksen on varminta huolehti tehtävistä omassa organisaatiossaan.

Suomalaisten palveluyritysten kannalta Pietarin palvelumarkkinoiden kehittymättömyys merkitsee huomattavaa liiketoimintapotentiaalia. Etenkin Pietariin etabloituneet suomalaiset ja muut ulkomaiset yritykset muodostavat asiakaskunnan, joka houkuttaa palvelutoimintaan kaupungissa.

Venäläisyritykset eivät toistaiseksi ole riittävä kohderyhmä johtuen niiden tottumattomuudesta ulkoistettujen palveluiden käyttöön. Palveluiden myymistä julkiselle sektorille hankaloittaa taas päätöksenteon jäykkyys ja korruptoituneisuus, vaikka tarvetta palveluille voisi ollakin.

Sekä palveluiden ostajat että palveluntarjoajat uskovat silti Pietarin markkinoiden kehittymiseen. Palveluiden ostajien kannalta tämä tarkoittaa palveluntarjonnan kirjon laajentumista, mikä puolestaan lisää kiinnostusta erilaisiin ulkoistamisratkaisuihin. Myös venäläisten palveluntarjoajien odotetaan kirivän kiinni ulkomaisia kilpailijoitaan osaamisessa ja työn laadussa.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-