Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut


Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Jätevedenpuhdistuksen modernisointi jatkuu Pietarissa

(Compiler News 6.8.2010) Pietarissa on tarkoitus uudistaa kymmenen keskikokoisen jätevesipuhdistamon tekniikkaa ja hankkia laitteistoja kemiallisen fosforinpoiston käyttöönottoon. Modernisointi koskee jopa 410 000 asukasta, joiden jätevedet johdetaan kyseisten puhdistuslaitosten kautta Itämereen.

Hankkeen rahoittavat Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco ja Suomen ympäristöministeriö. Toteutuksesta vastaa Pietarin vesilaitos Vodokanal. Nefco myöntää Vodokanalille viiden miljoonan euron suuruisen lainan ja ympäristöministeriö osallistuu hankkeeseen yhdellä miljoonalla eurolla. Muut rahoittajat ovat Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto ja Vodokanal.

Puhdistuslaitosten modernisointi vähentää fosforipäästöjä Neva-jokeen ja Suomenlahteen arviolta 40 tonnilla vuodessa, mikä vastaa noin 53 000 asukkaan käsittelemättömiä jätevesipäästöjä.

Pietarin jätevedenkäsittely on parantunut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ensimmäiset tehostettuun biologiseen fosforinpoistoon tähtäävät kokeet tehtiin jo 1990-luvun puolivälissä yhteistyössä Suomen ympäristöministeriön kanssa. Seuraavalla vuosikymmenellä yhteistyö ulotettiin kemiallisen fosforinpoiston koetoimintaan.

Uuden menetelmän käyttöönoton myötä Pietarin suurilla puhdistamoilla jätevesien fosforikuormitus on laskenut alle puoleen vuoden 2000 tasosta. Tänään arviolta 85 prosenttia Pietarin jätevesistä on tehokkaan puhdistuksen piirissä ja osuus tulee nousemaan 94 prosenttiin, kun kaupungin pohjoinen kokoomatunneli otetaan käyttöön.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä. Nefco perustettiin vuonna 1990 Pohjoismaiden hallitusten toimesta. Rahoitusyhtiön tavoitteena on osallistua kustannustehokkaiden ympäristöhankkeiden toteutukseen Pohjoismaiden lähialueilla Itä-Euroopassa. Nefcon hallinnoimien rahastojen kokonaisarvo on 383 miljoonaa euroa.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-