Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Papula-Nevinpat Markinvest

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Nordean katsaus: Talouksien elpyminen etenee Itämeren itäisellä alueella

(Compiler News - 9.6.2010) Euroopan rahaliittoon kuuluvien valtioiden velkakriisi ei ole juuri vaikuttanut itäisen Itämeren maihin eli Viroon, Latviaan, Liettuaan. Puolaan ja Venäjään, todetaan Nordean Baltic Rim Outlook - katsauksessa.

Tilanne johtuu siitä, että Itämeren alueen maiden julkinen talous on paljon paremmassa kunnossa kuin Etelä-Euroopan maissa. Lisäksi Viron pyrkimys EMU-jäsenyyteen osoittaa, että prosessi on edelleen käynnissä, vaikka jäsenyyden hakemisesta päätettiinkin ennen uusinta kriisiä.

Virossa toiveet elpymisestä ovat vahvistuneet edelleen, kun euroon siirtyminen vuonna 2011 näyttää komission suosituksen jälkeen yhä todennäköisemmältä. Nordean analyytikot pitävät poliittisista syistä tapahtuvan epäämisen riskiä hyvin vähäisenä. Virossa viennin odotetaan tukevan elpymistä ja yksi hallituksen suurimmista haasteista tulevina vuosina on työttömyyden vähentäminen ja sitä kautta kulutuksen tukeminen.

Nordean mukaan myös Latvian talous vakaantuu ja tulevien vuosineljännesten aikana on näkyvissä asteittaista elpymistä. Kehitystä tukee todennäköisesti lähinnä vientisektori. Toisaalta talouden epävarmuutta lisää poliittinen epävakaus, joka todennäköisesti lisääntyy ennen lokakuun parlamenttivaaleja. Vuoden 2011 budjettiin sisältyvien finanssipolitiikan vakauttamistoimien käsittelyä lykätään ilmeisesti vaalien jälkeiseen aikaan.

Liettuan talous elpyy sekin vähitellen. Maan omassa valuutassa tarkasteltuna vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuote oli kuitenkin heikoin vuoden 2005 jälkeen. Kasvun tärkeimmät osatekijät heikkenivät edelleen yksityistä kulutusta ja varastoja lukuun ottamatta. Kulutuskysyntä on kuitenkin edelleen vähäistä ja kotitaloudet kamppailevat palkkojen laskun ja työttömyyden kasvun kourissa. Pankki odottaa siksi talouskasvun olevan vaimeaa koko kuluvan vuoden aikana.

Venäjällä bruttokansantuote oli ennakkotietojen mukaan odotettua heikompi ensimmäisellä neljänneksellä, mikä osoittaa elpymisen käynnistyneen odotettua hitaammin. Nordeassa odotetaan kuitenkin kasvun kiihtyvän myöhemmin tänä vuonna viennin vetämänä. Pitkällä aikavälillä suurimmat kasvuun liittyvät riskit kytkeytyvät luottomarkkinoiden vaisuun toimintaan, kapasiteettirajoituksiin energiasektorilla sekä talouden vanhoihin ja tehottomiin rakenteisiin.

Puolan talouden hiipuminen ensimmäisellä neljänneksellä oli tilapäistä ja elpymisen odotetaan jatkuvan. Näkyvissä on aiempaa enemmän merkkejä työmarkkinoiden tasaantumisesta ja työttömyysasteen odotetaan kääntyvän laskuun vuoden kuluessa. Tämän seurauksena esimerkiksi investoinnit, luotonanto ja asuntomarkkinat saattavat alkaa jälleen tukea kasvua, kuten ennen maailmanlaajuista finanssikriisiä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että maan finanssi- ja rahapolitiikkaa aletaan kiristää.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-