Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Hellevig Klein Usov

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itään suuntaavassa maantietransitossa edelleen laskua

(Compiler News - 1.6.2010) Suomen kautta Venäjällä kuljetettiin tammi-maaliskuussa rekoissa 409 miljoonaa kiloa transitotavaraa, selviää tullin keräämistä tiedoista. Määrä oli miltei 13 prosenttia alhaisempi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomen rajalta lähti tammi-maaliskuussa itään miltei 67 000 rekkaa, kun määrä viime vuonna oli vastaavaan aikaan 69 000 ajoneuvoyhdistelmää.

Vuoden takaiseen verrattuna lasku transitotavaran määrässä on selvästi loiventunut, mutta toisaalta vertailuvuoden 2009 taso oli jo huomattavasti alempi kuin transitokuljetusten huippuvuosina 2007 ja 2008.

Trasitoliikenteessä itään kuljetettujen tavaroiden arvioitu kokonaissumma laski nyt tammi-maaliskuussa 13,3 prosenttia ja oli suuruudeltaan 3,4 miljardia euroa. Yksittäisistä tekijöistä arvon laskuun vaikutti eniten Venäjälle vietyjen henkilöautojen määrän väheneminen. Se supisti transiton arvoa 218 miljoonalla eurolla. Enemmälti merkitystä oli myös koneiden ja laitteiden viennillä. Tässä tavararyhmässä viennin arvo laski vajaat viisi prosenttia jääden 907 miljoonaan euroon.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-