Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

ERMS Fimera Oy

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Selvitysmies Luoteis-Venäjän arktisen alueen investointihankkeita varten

(Compiler News - 23.4 2010) Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut Oulun läänin entisen maaherran Eino Siuruaisen Luoteis-Venäjän arktisen alueen erityisasiantuntijaksi.

Siuruaisen tulee kartoittaa arktisen alueen investointihankkeet, niiden aikataulut ja tarvittavat kansalliset toimet, jotta suomalainen elinkeinoelämä voisi hyödyntää hankkeiden antamia mahdollisuuksia täysipainoisesti. Siuruainen laatii työnsä tuloksista kirjallisen raportin ministeriön käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Venäjä valmistelee Suomen arktisilla lähialueillaan useita suurinvestointeja, jotka tarjoavat myös suomalaiselle osaamiselle ja yritystoiminnalle huomattavia mahdollisuuksia. Hankkeiden oikea-aikainen ja täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tarkkaa tietoa niiden sisällöistä ja aikatauluista.

Tiedon saanti vaatii laajaa alueellista asiantuntemusta ja tiivistä yhteydenpitoa Luoteis-Venäjän alueen hallintoon ja muihin toimijoihin. Siuruaisen toimeksianto edellyttää myös aktiivista yhteistyötä ja tiedon välittämistä suomalaisen hallinnon ja elinkeinoelämän välillä.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-