Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

VR Cargo Markinvest

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomi ja Venäjä ratkovat raja-alueen matkaviestinongelmia

(Compiler News - 19.3.2010) Suomi ja Venäjä ryhtyvät toimiin matkaviestinverkkojen ongelmien poistamiseksi maiden välisellä rajalla. Kummankin maan teleoperaattoreiden tulee suunnata lähettimensä siten, etteivät matkapuhelut siirry raja-alueella naapurimaan verkkoon. Tätä aiotaan myös valvoa nykyistä paremmin.

Lähettimien oikean suuntaamisen lisäksi operaattoreita kehotetaan neuvottelemaan verkkovierailu- eli roaming-hinnoista sekä teknisistä ratkaisuista, joilla ongelmat raja-alueilla voitaisiin välttää.

Matkaviestinasioista sovittiin maiden virkamiesvaltuuskuntien kokouksessa Pietarissa. Kyseessä oli ensimmäinen Suomen ja Venäjän talouskomission yhteyteen perustetun viestintä- ja IT- työryhmän kokous.

Kokouksessa todettiin myös tarve entistä tiiviimpään tietojen vaihtoon ja yhteistyöhön viestintäasioissa. Maiden käsitykset eri taajuusalueiden tulevaisuudesta ovat pitkälle yhteneväiset. Tapaamisen aikana päätettiinkin perustaa erillinen alatyöryhmä, joka keskustelee 800, 900 ja 3 500 megahertsin taajuusalueiden käytöstä.

Yhtenä kokouksen aiheena oli myös laajakaistarakentaminen. Valtuuskunnat pitivät tärkeänä kannustaa teleyrityksiä osallistumaan laajakaistaprojektien tarjouskilpailuihin lähialueilla molemminpuolisesti.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-