Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Re&Solution Buslink

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pohjoismaiset sähkömarkkinat laajenevat Baltiaan

(Compiler News - 18.3.2010) Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden yhdentyminen etenee asteittain, kerrottiin Fingridin järjestämillä sähkömarkkinapäivillä. Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool avaa uuden EstLink-hinnoittelualueen huhtikuun alussa. Sen tavoitteena on luoda sähkölle luotettava markkinahinta koko Baltian alueella sisältäen myös Latvian ja Liettuan.

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö on jättänyt lausuntokierrokselle kaikkien aikojen ensimmäisen yhteiseurooppalaisen kymmenvuotissuunnitelman kantaverkon kehitystarpeista. Lopullinen verkkosuunnitelma on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa ja se antaa tietoja investointihankkeista. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on myös edistää sähkömarkkinoiden tehokkuutta poistamalla siirtoverkkojen pullonkauloja.

Kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön mukaan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää seuraavan kymmenen vuoden aikana uusien voimaverkkojen rakentamista 35 000 kilometriä ja vanhojen voimajohtojen uusimista 7 000 kilometrin matkalta. Suunnitellut verkkoinvestoinnit ovat yhteensä 25 miljardia euroa, josta Itämeren alueen osuus on 11-13 miljardia.

Yksi eurooppalaisen yhteistyöjärjestön kymmenvuotissuunnitelman hankkeista on Suomen ja Viron välinen EstLink 2 -merikaapeli. Uusi 650 megawatin ja noin 300 miljoonan euron hintainen sähkönsiirtoyhteys otetaan käyttöön mahdollisesti jo vuoden 2013 lopussa.

Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan Euroopan unionin komissio on juuri tehnyt energiarahoituspäätöksen, joka sisältää 100 miljoonan euron tuen EstLink2-tasasähköyhteydelle.

"Markkinoiden integroituminen vähentää hintapiikkien todennäköisyyttä tai ainakin lieventää niitä, koska suuremmalla markkina-alueella resurssit voidaan hyödyntää tehokkaammin", Ruusunen perustelee yhdentymistä.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-