Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Papula-Nevinpat Fintra

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Fortum rakentaa jätettä käyttävän voimalaitoksen Liettuaan

(Compiler News - 23.2.2010) Fortum rakentaa uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Klaipedan kaupunkiin Liettuassa. Investoinnin kokoluokka on 140 miljoonaa euroa. Sopimukset päälaitetoimittajien kanssa on jo tehty ja voimalaitoksen on suunniteltu valmistuvan tuotantokäyttöön vuoden 2013 tammikuuhun mennessä.

Fortumin yhteistuotantolaitos on ensimmäinen jätettä polttoaineena hyödyntävä voimalaitos koko Baltian maiden alueella. Sillä tulee olemaan olennainen tehtävä Klaipedan kaupungin jätehuollossa ja sen ansiosta jätteiden kaatopaikkasijoittelua alueella voidaan vähentää tuntuvasti.

Uusi voimalaitos käyttää polttoaineinaan yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä biopolttoaineita. Voimalaitoksen lämmöntuotannon kapasiteetti on noin 50 megawattia ja sähkökapasiteetti noin 20 megawattia. Tuotettu kaukolämpö myydään Klaipedos Energija -yhtiölle ja tätä kautta edelleen myös valtakunnan verkkoon Liettuassa.

Voimalaitoksella tuotettu kaukolämpö korvaa Klaipedos Energijan vanhaa maakaasuun perustuvaa erillistä lämmöntuotantoa. Siirtyminen lämmön ja sähkön yhteistuotantoon lisää energiatuotannon tehokkuutta selvästi aiempaan verrattuna. Lisäksi lämmöntuotannon CO2-päästöt alenevat tuntuvasti alueella.

Nyt tehty investointi on tärkeä osa Fortumin tavoitetta sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäämiseksi ja askel eteenpäin yhtiön kasvupyrkimyksissä Itämeren alueella.

"Fortum on yksi johtavista yrityksistä ympäristömyönteisessä ja korkean hyötysuhteen omaavassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Nyt voimme hyödyntää näitä osaamisalueitamme myös Liettuassa", Fortumin lämpöliiketoiminnan Baltian aluejohtaja Jaakko Vähä-Piikkiö sanoo.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-