Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Re&Solution Papula-Nevinpat Pienyrityskeskus

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomelta lopullinen lupa Nord Streamin toiminnalle maamme talousvyöhykkeellä

(Compiler News - 12.2.2010) Nord Stream -kaasuputkilinjan lupa-asiat on saatu päätökseen Suomen osalta. Putki on tätä ennen saanut kaikki tarvittavat luvat myös neljästä muusta Itämeren maasta eli Venäjältä, Ruotsista Tanskasta ja Saksasta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on nyt hyväksynyt Nord Streamin yksityiskohtaisen suunnitelman kaasuputken rakentamiseksi ja käyttämiseksi Suomen talousvyöhykkeellä, jolla putkilinja kulkee 374 kilometriä. Myönnetty lupa on viimeinen 1 223 kilometriä pitkän Itämeren halki kulkevan putkilinjan rakentamiseen tarvittavista luvista.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston edeltäjäorganisaatio myönsi viime vuoden lokakuussa Nord Stream AG:lle luvan raivata miinoja Suomen talousvyöhykkeellä. Tämän jälkeen Suomessa valtioneuvosto myönsi marraskuussa yhtiölle luvan hyödyntää Suomen talousvyöhykettä Itämerellä.

Valtiorajat ylittävänä hankkeena Nord Stream -putki on alisteinen kansainvälisille sopimuksille ja kansalliselle lainsäädännölle kaikissa maissa, joiden alueiden läpi se kulkee. Nord Stream AG sanookin sijoittaneensa 100 miljoonaa euroa ympäristötutkimuksiin ja suunnitteluun.

Nord Stream on maakaasuputkilinja, joka yhdistää Venäjän ja Euroopan unionin Itämeren kautta. Projektin ensimmäisen putkilinjan on määrä valmistua vuonna 2011 ja toisen linjan vuonna 2012.

Putkilinja kattaa neljänneksen
EU:n tulevasta kaasuntarpeesta

EU-maat toivat vuonna 2007 maakaasua noin 312 miljardia kuutiometriä. Tuontimäärän odotetaan nousevan 516 miljardin kuution vuositasolle 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että EU:n tarvitsee vuonna 2030 tuoda noin 200 miljardia kuutiota enemmän kaasua kuin vuonna 2007.

Nord Streamin kapasiteetti kattaa noin 25 prosenttia tästä kaasun lisätuonnin tarpeesta yhdistämällä maailman suurimpiin kuuluvat kaasuvarannot Euroopan kaasuputkiverkostoon. Käytännössä Nord Stream toimittaa kaasua noin 26 miljoonalle eurooppalaiselle kotitaloudelle. Hanke tulee siten parantamaan tuntuvasti EU:n pitkä aikavälin huoltovarmuutta ja on virstanpylväs unionin ja Venäjän välisessä energiakumppanuudessa.

Nord Streamin kummankin putkilinjan vuosittainen siirtokapasiteetti on 27,5 miljardia kuutiota, joten putkilinja saavuttaa täyden kapasiteettinsa, noin 55 miljardia kuutiota toisen putken käyttöönoton jälkeen vuonna 2012.

Nord Stream AG on kansainvälinen yhteisyritys, joka on perustettu suunnittelemaan, rakentamaan ja operoimaan uutta merenalaista kaasuputkea. Venäläinen OAO Gazprom omistaa yhteisyrityksestä 51 prosenttia ja saksalaiset BASF SE/Wintershall Holding AG sekä E.ON. Ruhrgas AG kumpikin 20 prosenttia.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-