Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Fintra Cursor Oy

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Lemminkäinen voitti kaksi tieurakkaa Liettuassa

(Compiler News - 21.1.2010) Lemminkäinen Infra on voittanut Liettuan tiehallinnon tarjouskilpailussa kaksi tienrakennusurakkaa, joiden yhteisarvo on 12,3 miljoonaa euroa. Työt alkavat tulevana keväänä ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Vilnan ja Klaipedan alueilla toteutettavissa urakoissa peruskorjataan ja päällystetään 11 sorapintaista tieosuutta yhteensä 36,4 kilometrin matkalta. Asfaltoinnin lisäksi korjattavilla osuuksilla levitetään ja parannetaan tiepohjia, kunnostetaan ojia ja tehdään tiemerkinnät. Tieosuuksille toimitetaan myös uudet liikennemerkit.

Urakat ovat osa valtakunnallista infrahanketta, jossa Liettuan sorateitä muutetaan päällystetyiksi väyliksi. Hankkeet toteutetaan osittain EU:n rahoituksella. Lemminkäinen Infra on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt useita EU:n ja Maailmanpankin rahoittamia väylähankkeita Baltian maissa, Ukrainassa ja Moldovassa.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-