Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

ERMS Fimera Oy

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

IVY-maiden tulliliitto tuo rasitteita idänkauppaan

(Compiler News - 17.12.2009) Kaupan liitto pitää Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tuontitullikorotuksia vahingollisena protektionistisena kehityksenä. EU:n ja Venäjän kumppanuussopimuksen mukaan tullien nostoista olisi pitänyt konsultoida etukäteen, jotta korotuksiin olisi voitu reagoida ja sopeutua paremmin.

Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin uudet tuontitullitariffit astuvat voimaan vuoden 2010 alusta. Tulliliiton tariffit tekevät monista Venäjän määräaikaiseksi ilmoittamista tullinkorotuksista pysyviä.

Tulliliiton tariffit pohjautuvat pääsääntöisesti Venäjän nykyisin soveltamiin tariffeihin, mikä merkitsee kaikkien tulliliiton jäsenmaiden tuontitullitariffien keskimääräisen tason nousua talouskriisiä edeltäneeseen aikaan verrattuna.

"Tuontitullien korotus tarkoittaa protektionistista kehitystä. Lisäksi uusi tullilaki lisää epävarmuutta ja kasvattaa tullauskustannuksia" Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvioi.

Tullien korotus koskee muun muassa autoja ja leikkuupuimureita. Eniten nousevat Kazakstanin tuontitullit, koska niiden lähtötaso oli alhaisempi kuin Venäjällä. Samalla myös Valko-Venäjän tuontitullit nousevat tuntuvasti. Teräksen tuontitulli tosin laskee viisi prosenttia vime helmikuisen korotuksen jälkeisestä tasosta, mutta jää sekin korkeammaksi kuin ennen talouskriisiä. Tulliliitto jatkaa myös lihan tuontikiintiöpolitiikkaa,

Muutokset aiheuttavat yleensä lisäviivettä tullausaikoihin. Ennen kuin kaikilla tulliasemilla tiedetään uusista käytännöistä sekä menetellään yhdenmukaisesti, voidaan varautua lisäselvitysten tarpeeseen raja-asemilla. Tämä puolestaan lisää logistiikkakustannuksia.

EU:n komission alustavien laskelmien mukaan tulliliiton tariffien voimaantulon vuosittainen kustannuslisä EU-maille on 0,5-1 miljardia euroa talouskriisiä edeltäneeseen aikaan verrattuna. Parhaillaan valmistellaan tarkempia maakohtaisia laskelmia.

Tulliliiton tullilaki astuu voimaan ensi vuoden heinäkuusta lukien. Venäjän ja Valko-Venäjän välinen tulliraja poistuu samaan aikaan. Venäjän ja Kazakstanin välinen tulliraja poistuu puolestaan heinäkuussa 2011.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-