Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Visma - financial administration Erms Fimera Markinvest

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Meritransitolla vaikeuksia yltää edes lamaa edeltävälle tasolle

Laman seurauksena meritransitokuljetuksetkin ovat pudonneet voimakkaasti. Suomen reitin kautta kulkevat itätransiton merikuljetukset tuskin palaavat laman jälkeen edes lamaa edeltävälle tasolle. Näin arvelivat merenkulun asiantuntijat vuoden toisen varustamobarometrin mukaan.

Suomen reitin kilpailukyvystä huolehtiminen on asiantuntijoiden mielestä jatkossa entistäkin tärkeämpää.

Varustamobarometrin kysymyksiin vastanneista ylivoimainen enemmistö eli 74 prosenttia katsoi, että Suomen reitin parhaimpien aikojen olevan ohi. Perusteluna näkemykselle esitettiin pääosin Venäjän oma satamapolitiikka ja muut Venäjän kaavailemat kuljetuksia koskevat määräykset. Vain 26 prosenttia vastaajista arvioi, että kuljetusmäärät palautuvat vähintään lamaa edeltävälle tasolle.

Suomen reitin kanssa kilpailevat paitsi Venäjän omat satamat, myös useat muut Itämeren itäisen osan satamat. Venäjän poliittisena tavoitteena on ohjata ulkomaankaupan tavaravirrat omien satamiensa kautta. Se jatkaa satamiensa kehittämistä, vaikka useita investointeja onkin siirretty myöhempään ajankohtaan.

Suomen vientiteollisuus on kuitenkin epäsuorasti hyötynyt transitosta, koska se on saanut vientikuljetuksiinsa edullisesti kontteja.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-