Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Visma - financial administration Erms Fimera Markinvest

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Maantietransito itään takeltelee vielä pahasti

Suomen läpi kulki 63 prosenttia vähemmän transitotavaraa kuin edellisenä vuonna heinä-syyskuussa 2009. Vielä vuotta aiemmin transiton kokonaisarvo oli 8,9 miljardia, nyt vain3,3 miljardia euroa.Tullin keräämien tietojen mukaan Venäjälle meni Suomen kautta 682 miljoonaa kiloa vähemmän tavaraa kuin edellisvuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Transitotavaran kuljetukset lisääntyivät kesäkuukausiin verrattuna syyskuussa hieman, mutta kolmannen vuosineljänneksen tavaramäärä jäi silti huhti-kesäkuun tasolle.

Määrät laskivat lähes kaikissa tavararyhmissä. Suurimmista tuoteryhmistä vähiten supistui kemian teollisuuden tuotteiden transitoviennin arvo, joka sekin väheni vähän yli kymmeneksen ja oli 307 miljoonaa euroa. Kuljetusäärä laski kuitenkin noin neljänneksen.

Jyrkimmillän lasku oli henkilö- ja pakettiautojen kuljetuksessa. Niiden määrä putosi 89 prosenttia ja arvo 2,5 miljardia. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden transitovienti supistui vähän yli kolmanneksen ja oli 25 miljoonaa kiloa. Viennin arvo laski 39 prosenttia

Koneiden ja laitteiden transitovienti väheni 49 prosenttia ja jäi 63 miljoonaan kiloon. Ryhmän vientiarvo laski 43 prosentitia jääden 849 miljoonaan euroon. Elintarvikkeiden transitovienti oli 48 miljoonaa kiloa. Lasku edellisvuoden vastaavan neljännekseen oli 43 prosenttia. Sen arvo supistui 45 prosenttia ja oli 91 miljoonaa euroa.

Transitotavaramäärä laski kaikilla rajapaikoilla

Transitokuljetusten tavaramäärät vähenivät kaikilla rajapaikoilla. Eniten se putosi Imatralla, jonka kautta vietiin aiemmin lähinnä henkilöautoja. Nuijamaan kautta vietiin 79 prosenttia vähemmän tavaraa kuin edellisvuoden heinä-syyskuussa. Yli kolme neljäsosaa Venäjälle kuljetetusta transitotavarasta ylitti rajan Vaalimaalla, jonka kautta kulki heinä-syyskuussa 2009 323 miljoonaa kiloa tavaraa, kun edellisvuoden vastaavan ajanjakson tavaramäärä oli 627 miljoonaa kiloa.

Itään lähti heinä-syyskuussa 2009 yli 66 000 rekkaa vähemmän kuinedellisen vuoden heinä-syyskuussa. Kokonaisuudessaan itään tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta lähteneiden kuorma-autokuljetusten määrä väheni vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana 45 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Liikennemäärä supistui eniten Imatralla ja vähiten Vaalimaalla. Niiralan kautta kulki kolmannen vuosineljänneksen kautta enemmän kuorma-autoliikennettä kuin edellisvuonna.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-