Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Sponda - Portagate Helsinki

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Taloudet elpyvät epätasaisesti Itämeren alueella

(Compiler News - 18.11.2009) Itämeren alueen talouksien odotetaan nyt kääntyvän nousuun. Taantuma on kuitenkin ollut syvä etenkin Baltian maissa, joten elpyminen etenee eri tahtia eri maissa, todetaan Nordean uusimmassa Baltic Rim Outlook -katsauksessa.

"Odotamme Baltian talouksien piristyvän hieman vuonna 2010 ja kääntyvän kasvuun vuonna 2011", Nordean pääekonomisti Helge J. Petersen ennakoi.

Viron talous on pääsemässä jaloilleen jollakin toimialoilla, mutta heikko kysyntä on edelleen esteenä talouden nousulle. Pohjoismaisten talouksien elpyminen auttaisi kuitenkin huomattavasti vientiteollisuuden tilannetta.

Latviassa talous luisui vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen jyrkästi Venäjän ja EU-alueen vientikysynnän kasvusta huolimatta. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuneen 18,4 prosenttia vuoden takaisesta. Myös devalvaatiospekulaatiot ovat viime aikoina nousseet uudelleen pinnalle.

Liettuan talous supistui voimakkaasti tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja maa tällä hetkellä syvässä taantumassa. Talouden odotetaan supistuvan edelleen vuonna 2010. Budjettivajeen ennakoidaan olevan lähes 10 prosenttia tänä vuonna ja pysyvän noin yhdeksässä prosentissa vuonna 2010.

Puolan talouden odotetaan elpyvän vähitellen ja kasvun uskotaan palaavan normaalitahtiin vuonna 2011. Puolan talous on selvinnyt taantumasta kohtuullisen hyvin pääasiassa yksityisen kulutuksen ansiosta.

"Odotamme Puolan kasvuvauhdin olevan hyvin maltillista pitkälti vuoden 2010 puolelle", ekonomisti Anders Svendsen toteaa.

Venäjä on kärsinyt pahoin rahoituskriisistä ja raaka-aineiden hintojen laskusta. Bruttokansantuote laski toisella neljänneksellä 10,9 prosenttia. Talouskehitys tasaantunee kuitenkin jatkossa, koska öljyn hinta on kehittyneet myönteisesti ja vientinäkymät ovat piristyneet.
Investointien raju väheneminen vuoden 2009 alkupuoliskolla ja yksityisen kulutuksen supistuminen viittaavat kuitenkin siihen, että elpyminen on hidasta ja haurasta.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-