Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

VR Cargo Hellevig Klein Usov

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Viron satamat menettivät eniten rahtia Itämerellä

(Compiler News - 22.10.2009) Viime vuoden alkupuoliskolla laivarahtien volyymi nousi nopeasti Itämeren alueella, mutta kääntyi yleismaailmallisen taloustilanteen myötä selvää laskuun loppuvuonna. Satamat käsittelivät kuitenkin vuoden loppuun mennessä 822 miljoonaa rahtitonnia, mikä jäi vain 0,4 prosenttia jälkeen edellisvuotisesta.

Turkulaisen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Baltic Port List 2008 -katsauksesta selviää myös, että Itämeren satamissa kansainvälinen vienti väheni 3,3 prosenttia, kun taas kansainvälinen tuonti kasvoi 4,6 prosenttia. Tuonnin ja viennin erisuuntainen kehitys johti siihen, että kansainvälisen liikenteen kokonaismuutos oli lähellä nollaa.

Raportin mukaan rahtimäärät kasvoivat viidessä Itämeren maassa, eli Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Ruotsissa sekä Saksassa, Pohjanmeren satamat pois lukien. Suhteellisesti eniten satamien volyymi kasvoi Liettuassa, jossa lisäys oli 22 prosenttia. Huonoimmin menestyivät puolestaan Viron satamat, jotka käsittelivät 19 prosenttia vähemmän rahtia.

Nestemäisen irtolastin käsittelymäärät kasvoivat Itämerellä vuonna 2008. Lastityypin volyymi kasvoi vuositasolla viisi prosenttia. Kuivan irtolastin käsittelymäärät supistuivat sen sijaan kolme prosenttia. Muun kuivan rahdin määrät vähenivät nekin kaksi prosenttia.

Kontteja Itämeren satamissa käsiteltiin viime vuonna noin 7,8 miljoonaa TEU-yksikköä, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2007.

Suurimmat satamat säilyttivät hyvin asemansa

Itämeren suurimmat satamat olivat edelleen Primorsk, Pietari ja Göteborg, joka sekin lasketaan yhdeksi alueen satamaksi. Seuraavaksi suurimmiksi satamiksi nousivat Klaipeda ja Riika pudottaen Tallinnan ja Ventspilsin pois kärkiviisikosta. Kahdenkymmenen suurimman sataman ryhmään nousi ainoana uutena satamana Kotka. Top 20 -listalla yhdeksän satamaa pystyi lisäämään käsitellyn rahdin määrää, kun taas 11 satamassa rahtimäärät vähenivät.

Itämeren 30 suurimman sataman vertailussa nopeimmin kasvavia satamia olivat Butinge, Riika ja Göteborg. Samanaikaisesti rahdin määrä vähentyi eniten Tallinnassa, Gdanskissa ja Ventspilsissä.

Raportista selviää myös, että Itämeren satamien kautta kulki kansainvälisessä liikenteessä lähes 91 miljoonaa matkustajaa vuonna 2008. Vuosikasvu oli kuitenkin marginaalinen, sillä lisäys oli vajaan prosentin verran.

Baltic Port List kattaa lähes kaikki Itämeren alueen 200 satamasta

Vuosikatsauksessa ovat mukana kaikki Itämeren alueen yhdeksän maata, eli Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia, Viro ja Venäjä. Tiedot on koottu nimenomaan satamittain ja niistä on muodostettu kokonaiskuva Itämeren alueen merkiliikenteen rakenteesta.

"Kattavuus on varmistettu sillä, että yli 50 000 tonnia vuodessa käsittelevät satamat, eli hyvin pienetkin satamat, ovat katsauksessa mukana", koulutus- ja tutkimuskeskuksen yksikönpäällikkö Antti Saurama selvittää.

Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus toimii Turun yliopiston yhteydessä. Se tiedotuspalveluaan lisätäkseen ja kansainvälistääkseen juuri avannut suomen- ja englanninkielisen internetsivuston, jonka osoite on www.balticportlist.com.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-