Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Ragion of Finland Fintra Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

TeliaSonera aloittaa Eesti Telekomin osakkeiden lunastuksen käteistarjouksen tultua hyväksytyksi

(Compiler News - 15.10.2009) TeliaSoneran omistusosuus nousee onnistuneen käteistarjouksen jälkeen 97,58 prosenttiin AS Eesti Telekomin ulkona olevista osakkeista. Tämän takia TeliaSonera on päättänyt aloittaa osakkeiden lunastusmenettelyn.

Osakkeenomistajat, joilla on hallussaan yhteensä 50 495 710 osaketta, hyväksyivät tarjouksen määräaikaan 9.10.2009 mennessä. Osakkeet muodostavat noin 36,6 prosenttia kaikista Eesti Telekomin osakkeista ja noin 93,79 tarjouksen kohteena olevista osakkeista.

Ostettuaan käteistarjouksessa myydyt osakkeet TeliaSonera omistaa suoraan tai Baltic Tele AB:n kautta yhteensä 134 614 949 Eesti Telekomin osaketta, jotka vastaavat 97,58 prosenttia kaikista virolaisyhtiön osakkeista ja näiden osakkeiden edustamista äänistä.

Osakkeiden täsmäyspäivä on 16.10.2009 niille osakkeenomistajille, jotka hyväksyivät ostotarjouksen ja osakkeiden siirron TeliaSoneralle.

Koska käteistarjouksen lopputulos ylittää selvästi 90 prosentin omistuskynnyksen on TeliaSonera päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin käynnistääkseen Viron arvopaperimarkkinalain mukaisen vähemmistöosakkaiden lunastusmenettelyn.

TeliaSonera on sitoutunut kehittämään Eesti Telekomia ja sen tytäryhtiöitä säilyttääkseen niiden brändien korkean arvon ja markkina-asemat. Tästä syystä TeliaSonera jatkaa investointejaan sekä hyödyntää entistä tehokkaammin konsernin osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-