Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Erms Fimera Avenir

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomalaisyritysten ulkomaanhenkilöstön määrä lähes 600 000 vuonna 2007

(Compiler News - 17.9.2009) Suomessa sijaitsevilla konserniyhtiöillä oli vuonna 2007 lähes 5000 tytäryhtiötä ulkomailla. Näistä 60 prosenttia sijaitsi Euroopan unionin alueella, noin 10 prosenttia Aasiassa ja viisi prosenttia Pohjois-Amerikassa.

Tilastokeskuksen laatiman vuosiyhteenvedon mukaan ulkomailla sijaitsevissa tytäryhtiöissä työskenteli yhteensä lähes 589 000 henkilöä. Samat konserniyhtiöt työllistivät vastaavasti Suomessa noin 461 000 henkilöä vuonna 2007.

Liikevaihdolla mitattuna tytäryhtiöiden liiketoiminta oli laajinta Ruotsissa. Ulkomailla olevien tytäryhtiöiden henkilöstömäärä keskittyi puolestaan teollisuuden eri aloille.

Ulkomailla sijaitseviin suomalaisiin tytäryhtiöihin tehtiin bruttomääräisiä käyttöomaisuusinvestointeja yhteensä lähes 8,7 miljardin euron arvosta. Tästä summasta yli 80 prosenttia Euroopan markkina-alueelle. Suomessa samat konserniyhtiöt sijoittivat paikallisesti aineelliseen käyttöomaisuuteen noin 7,5 miljardia euroa.

Suomalaisten konserniyhtiöiden toiminta oli vuoden 2007 tietojen perusteella laajaa myös itäisessä Euroopassa. Venäjällä toimi 383 tytäryhtiötä, joiden palveluksessa oli 5 284 työntekijää. Virossa suomalaisyrityksiä oli 466 ja niiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 4 898. Latvissa 192 yritystä työllisti 2 557 henkilöä ja Liettuassa toimineiden 189 tytäryrityksen palveluksessa oli 2 222 työntekijää.

Puolassa sijaitsi 149 suomalaisyritystä, joiden palveluksessa oli suhteellisen suuri työntekijämäärä eli 4 349 henkilöä. Ukrainassa suomalaisyrityksiä oli vain 37 ja Kazakstanissa vieläkin vähemmän eli 11. Näissä kahdessa maassa suomalaisten palveluksessa oli yhteensä vajaa tuhat henkilöä.

Venäjällä suomalaisten tytäryhtiöiden käyttöomaisuuteen tehtyjen bruttoinvestointien vuosilisäys oli 478,1 miljoonaa euroa. Virossa investoinnit kasvoivat vieläkin enemmän ja nousivat 488,8 miljoonaan euroon vuonna 2007. Latviassa lisäys oli 296,4 miljoonaa euroa, mutta Liettuassa summa jäi 173,0 miljoonaan euroon.

Puolassa sijaitsevissa tytäryhtiöissä aineellisten bruttoinvestointien kasvu oli
283,9 miljoonaa euroa. Kazakstanissa investointisumma oli 163,1 miljoonaa euroa sijoitusten jäädessä Ukrainassa 15,2 miljoonaan euroon.

Nyt valmistunut tilasto on uuden tyypinen suomalaisia tytäryhtiöitä ulkomailla tarkasteleva yhteenveto. Tilastointitapa noudattaa EU:n antamaa ohjeistusta. Ennen Tilastokeskusta Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitosBOFIT keräsi vuosilta 1996-2006 tietoja tytäryhtiöiden liikevaihdosta ja henkilöstön määrästä.


Compiler News - IVY ja uudet EU maat
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto: Compiler News 1998-