Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Erms Fimera Avenir

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itämeren liikennejärjestelyt vaativat myös Venäjän panosta

(Compiler News - 11.9.2009) Venäjällä on keskinen asema ja rooli Itämeren alueen liikenne- ja logistiikkakysymyksissä. Myönteinen kehitys Venäjällä on merkittävästi hyödyntänyt Suomea, Venäjän muita naapurimaita sekä Itämeren piiriä laajemmin. Venäjä on osoittanut yhteistyövalmiutta rajanylityksiä, liikenneväyliä ja laajemmaltikin logistiikkaa koskevissa kysymyksissä. Liikennettä ja kuljetuksia haittaavia esteitä on kuitenkin yhä jäljellä.

Näin arvioi tilannetta kauppapoliittinen alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi Vilnassa järjestetyssä pyöreä pöydän keskustella, jonka pääteemana oli "Itämeren alueen yhteistyö - malli EU:n ja Venäjän läheisemmistä suhteista".

Huhtaniemi katsoi Itämeren aseman edelleen korostuvan strategisena kauppa- ja energiankuljetusväylänä. Venäjän lisääntyvät öljykuljetukset ovat nostaneet merenkulun turvallisuuden erityisesti tankkeriliikenteen osalta keskeiseksi tekijäksi Itämeren liikenneyhtälöön.

Itämeren piirillä on intressi edistää myös mannertenvälisiä väylähankkeita Mustallemerelle ja sieltä edelleen Kaspianmerelle ja Keski-Aasiaan sekä Siperian radan kautta vielä Itä-Aasiaan.

Huhtaniemi nosti esiin myös EU:n Itämeren alueen strategian ja siihen limittyvän pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden, jonka toivotaan käynnistyvän vuoden 2010 alussa. Itämeren piirissä on jo toteutunut tai vireillä suuria liikenneinfrastruktuurihankkeita. Ruotsia ja Tanskaa jo yhdeksän vuoden ajan yhdistänyt Juutinrauman silta saa jatkokseen Tanskaa ja Saksaa yhdistävän Fehmarn Beltin sillan vuonna 2018. Baltiassa taas valmistellaan Rail Baltica -hanketta, jolloin Helsingistä avautuisi yhtenäinen junayhteys Baltian pääkaupunkien kautta Varsovaan.


Compiler News - IVY ja uudet EU maat
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto: Compiler News 1998-