Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

VR Cargo Hellevig Klein Usov

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itään suuntaava maantietransito jatkaa laskuaan

(Compiler News - 3.9.2009) Vuoden toisella neljänneksellä Suomen kautta kulki 58 prosenttia vähemmän transitotavaraa kuin vuotta aiemmin. Tavaramäärä putosi nyt 405 miljoonaan kiloon, eli samoihin lukemiin kuin vuosina 2002 ja 2003.

Suurin lasku viime vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna tapahtui henkilö- ja pakettiautojen kuljetuksessa, mikä johtui osittain myös tuontiautojen tullimaksujen voimakkaasta korottamisesta Venäjällä. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa henkilö- ja pakettiautoja vietiin enää vajaat 43 000 kappaletta, kun vuotta aiemmin rekoilla kuljetettujen ajoneuvojen määrä oli 224 000.

Tullin mukaan transitokuljetukset laskivat kaikissa tavararyhmissä. Elintarvikkeiden transitokuljetukset supistuivat kolmanneksella jääden 51 miljoonaan kiloon. Koneiden ja laitteiden transitovienti väheni puolestaan 63 miljoonaan kiloon oltuaan vuotta aiemmin 115 miljoonan kilon suuruinen. Radioiden, televisioden ja tietokonelaitteiden transitokuljetukset supistuivat nekin yli 40 prosenttia ja kodinkoneiden tonnimäärä supistui lähes puoleen.

Suurimmista tuoteryhmistä vähiten supistui kemian teollisuuden tuotteiden transitovienti, joka sekin väheni silti viidenneksellä. Tuoteryhmän sisällä lääkekemikaalien ja muiden kuin peruskemikaalien kauttakulku kuitenkin kasvoi. Öljytuotteiden ja peruskemikaalien vienti sen sijaan laski.

Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden transitovienti supistui sekin hieman jääden kuitenkin lähes vuoden takaiselle tasolleen.

Transitokuljetusten kokonaisarvo laski huhti-kesäkuussa 58 prosenttia jääden 3,2 miljardiin euroon. Samaan aikaan viime vuonna transiton arvo oli 7,6 miljardia euroa. Kauttakulkukuljetusten arvoa leikkasi eniten autokuljetusten jyrkkä väheneminen. Se yksin alensi transiton arvoa 2,3 miljardilla eurolla.

Kaikista trasitokuljetuseristä ja transitotonneista yli 60 prosenttia saapui Suomeen Kotkan kautta. Haminan ja Hangon satamien yhteenlaskettu osuus oli noin neljännes ja Helsingin kautta tuli alle kymmenesosa kaikesta transitotavarasta.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-