Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Avenir

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

TeliaSonera tekee käteistarjouksen Eesti Telekomin ja
TEO LT:n vielä vapaista osakkeista

(Compiler News - 24.8.2009) Televiestintäkonserni TeliaSonera on ilmoittanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista virolaisen AS Eesti Telekomin liikkeelle laskemista osakkaita, jotka eivät vielä ole TeliaSoneran omistuksessa. Käteistarjous tehdään myös entisen Lituvos Telekomasin, nykyisen TEO LT:n osakkeista.

TeliaSonera omistaa tällä hetkellä sata prosenttia Baltic Tele AB:n osakeista. Yhtiö omistaa puolestaan 60,12 prosenttia Eesti Telekomin kaikista vaihdettavista osakkeista.

TeliaSonera tarjoaa 93,00 Viron kruunua jokaisesta Eesti Telekomin tavallisesta rekisteröidystä osakkeesta, joten tarjouksen kokonaisarvo on 5,117 miljardia Viron kruunua eli 3,333 miljardia Ruotsin kruunua tarjoushetken kurssin mukaan.

Tarjottu hinta on 28,5 prosenttia korkeampi kuin 180 päivän Eesti Telekomin osakkeen määrällä painotettu keskihinta ja 34,4 prosenttia korkeampi kuin 60 päivän painotettu keskikurssi. LIsäksi hinta on 24,3 prosenttia kuin teleyhtiön viimeinen kaupantekokurssi elokuun 28. päivä.

Tarjous ei ole ehdollinen, eikä ostettaville osakkeille ole asetettu vähimmäismäärää. Tarjous ei koske GDR-todistusten haltijoita.

Tavoitteena täysi omistus myös Liettuan LEO LT:ssä

TeliaSonera ilmoitti samalla tekevänsä käteistarjouksen myös kaikista niistä liettualaisen TEO LT:n, entisen Lietuvos Telekomasin liikkeelle laskemista osakkeista, jotka eivät vielä ole TeliaSoneran omistuksessa.

TeliaSonera omistaa tällä hetkellä sata prosenttia Amber Teleholding A/S:n osakkeista. Amber puolestaan omistaa 60,0 prosenttia TEO LT:n osakkeista ja hallitsee 62,94 prosenttia kaikista äänistä.

Ostotarjous koskee kaikkia TEO LT:n liikkeelle laskemia osakkeita, jotka eivät vielä ole TeliaSoneran omistuksessa, poikkeuksena TEO LT:n itse omistamat osakkeet.

TeliaSonera tarjoaa 1,83 litiä jokaisesta TEO LT:n tavallisesta rekisteröidystä osakkeesta. Tarjouksen kokonaisarvo on 527 litiä eli 1,556 miljardia Ruotsin kruunua.

Tarjottu hinta on 52,4 prosenttia korkeampi kuin 180 päivän TEO LT:n osakkeen määrällä painotettu keskihinta ja 47,5 prosenttia korkeampi kuin 60 päivän keskikurssi. LIsäksi tarjoushinta ylittää 30,7 prosenttia osakkeen viimeisen kaupantekokurssin elokuun 21. päivä.

Tarjous ei tässäkään tapauksessa ole ehdollinen, eikä ostettaville osakkeille ole asetettu vähimmäismäärää. Tarjous ei liioin koske GDR-todistuksia, eikä myöskään TEO: LT:n itsensä omistamia osakkeita ja GDR-todistuksia.

TeliaSonera on ilmoittanut ostotarjouksistaan sekä Viron että Liettuan rahoitustarkastuksille ja odottaa nyt tarjousesitteidensä hyväksyntää mainituilta viranomaisilta.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-