Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Markinvest Erms Fimera Sponda - Portagate Helsinki

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäjän tulli laati uuden konttiasetuksen korvaamaan keväällä valmistellun

(Compiler News - 31.7.2009) Venäjän tullilaitos on laatinut uuden luonnoksen konttien kuljettamista koskevaksi asetukseksi, selviää Venäjän liikenneministeri Igor Livitinin liikenneministeri Anu Vehviläiselle lähettämästä kirjeestä.

Uusi asetusluonnos oli esillä myös liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön Harri Pursiaisen ja Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristovin välisissä keskusteluissa heinäkuun lopulla.

Aristov vahvisti tapaamisen yhteydessä, että uuden asetusluonnoksen mukaan konttikuljetukset jaettaisiin kiintiöihin ja siten asetus huomioisi joustavammin kaikki kuljetusmuodot eli maatie-, meri- ja rautatiekuljetukset.

Aristovin mukaan Venäjän liikenneministeriö pitää tärkeänä, että kuljetusmuotojen keskinäinen kilpailukyky sКilytetään. Venäjän liikenneministeriöllä ei kuitenkaan vielä ole virallista kantaa tähän uuteen luonnokseen. Suomen liikenne- ja viestintäministeriö on jo pyytänyt lisätietoja uuden asetusuonnoksen sisällöstä Venäjän liikenneministeriöltä.

Venäjän tullilaitos valmisteli keväällä 2009 hallituksen edellisen asetusluonnoksen, jonka mukaan Venäjälle vietävät 20 jalan tai sitä suuremmat kontit siirrettäisiin kuljetettaviksi joko meritse tai rautateitse. Asetus koskisi Suomen, Viron, Latvian ja Ukrainan kautta Venäjälle kuljetettavia kontteja. Venäjän liikenneministeriö vastusti tätä aiempaa asetusluonnosta.

Suomen mielestä Venäjän keväällä esittämä aikomus siirtää konttikuljetukset hallinnollisella päätöksellä raiteille tai merelle ei olisi lyhyellä aikavälillä mahdollista toteuttaa ja se olisi kansainvälisten kaupankäynnin periaatteiden vastaista. Suomen hallituksen näkemykset tuotiinkin esille Suomen ja Venäjän pääministereiden ja liikenneministereiden virallisissa tapaamisissa touko-kesäkuussa.

Liikenneministeri Vehviläinen informoi myös EU:n liikenneministereitä asetusluonnoksesta, sillä konttiasetus vaikeuttaisi oleellisesti kuljetuksia myös EU:n ja Venäjän välillä. EU:n liikenneministerit vastustivatkin Venäjä aietta siirtää kontit kulkemaan pelkästään raide- ja meriteitse Venäjälle. EU:n komissio lähetti kesäkuussa asiasta kirjeen Venäjän hallitukselle, jossa se vaati sitä harkitsemaan asetuksen antamista uudestaan.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-