Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Visma - financial administration Sponda - Portagate Helsinki

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

UM:n selvitys: Talouskriisi on lisännyt kaupanesteitä eniten Venäjällä

Compiler News - 17.7.2009) Kansainväliseen talouskriisiin liittyvästä protektionismin uhasta huolimatta suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet eivät ole lisääntyneet merkittävästi, selviää ulkoministeriö laatimasta selvityksestä.

Suomen kannalta ongelmana ovat kuitenkin erityisesti Venäjän markkinoilla olevat kaupanesteet. Yritysten ilmoittamista kaupanesteistä lähes puolet kohdataan Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa. Venäjän lisäksi ongelmia koetaan yleisemmin myös Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa.

Venäjällä eniten ongelmia esiintyy tullausmenettelyissä, koska niihin liittyy paljon epäjohdonmukaisuutta, ennalta arvaamattomuutta, hitautta sekä vaihtelevuutta käytännöissä. Esimerkiksi asiakirjavaatimukset muuttavat yllättäen, vaaditaan ylimääräisiä asiakirjoja ja tulliluokittelussa ilmenee epäselvyyksiä.

Venäjällä esiintyviä teknisiä kaupanesteitä ovat erilaiset asiakirja- ja sertifikaattivaatimukset, joista eniten ongelmia aiheuttaa Gost R -sertifiointi.

Kaupanesteitä Venäjällä kohdataan kaikilla sektoreilla, mutta eniten niitä on rakennus- ja sisustusalalla, kone- ja laitekaupassa sekä metalliteollisuudessa ja metsäteollisuudessa.

Venäjällä suomalaisyritykset törmäävät lisäksi paikalliseen liiketoimintaympäristöön ja henkilöiden liikkuvuuteen liittyviin ongelmiin. Liiketoiminnan haittatekijöihin kuuluvat esimerkiksi korruptio ja byrokratia, joista suomalaisyritykset valittivat laajalla rintamalla.

Ongelmat henkilöiden liikkuvuudessa käsittävät kaikki viisumi- ja työlupakysymykset, joista yritykset ovat niin ikään raportoineet runsaasti. Viisumien ja työlupien pitkät käsittelyajat ovat erityinen huomion kohde.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen toteaa selvityksen esipuheessa, että nykyisessä maailmantilanteessa kaupanesteiden poistamiseen tähtäävän työn merkitys korostuu. Selvityksen tulokset tuovat siten arvokasta tietoa Suomen kauppapoliittisia linjauksia ja käytännön vienninedistämistoimia suunniteltaessa.

Protektionismiin on Väyrysen mukaan puututtava mahdollisimman tehokkaasti kauppapoliittisilla foorumeilla. Niitä ovat Maailman kauppajärjestä WTO:n neuvottelut, EU:n vapaakauppaneuvottelut kolmansien maiden kanssa sekä kahdenväliset yhteytemme eri maihin.

Selvityksen tekemiseen osallistuivat ulkominiteriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari sekä Finpro.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-