Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Visma - financial administration Sponda - Portagate Helsinki

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Luoteis-Venäjästä voisi tulla suuri metsäbiomassan tuottaja

(Compiler News - 6.7.2009) Metsävarojen lisäksi Suomen itärajan takana on valtavat energiapuuvarat, todetaan Metlan, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n yhteisessä metsäenergiaselvityksessä.

Laajan ja harvaan asutun Luoteis-Venäjän metsävarat ovat pitkälti hyödyntämättömät, sillä viime vuosina hakkuusuunnitteesta on hyödynnetty noin 40 prosenttia. Vuoden 2006 toteutuneiden hakkuiden perusteella korjauskelpoisen ei-teollisen puun, hakkuutähteiden ja mekaanisen metsäteollisuuden tähteiden määräksi arvioitiin noin 31 miljoonaa kiintokuutiometriä, joka energiaksi muunnettuna vastaa noin 62 terawattituntia vuodessa.

Jos energiapuun käyttö ei kasva Luoteis-Venäjällä, markkinoita löytynee EU:sta, jossa uusiutuvien energialähteiden käyttöä ollaan lisäämässä voimakkaasti. Suomessa bioenergian kasvava käyttö on jo herättänyt mielenkiintoa myös itärajan takana avautuviin raaka-aineiden hankintamahdollisuuksiin.

Metlan tekemässä osaselvityksessä arvioitiin energiapuun hankinta- ja toimituskustannuksia Suomeen käyttäen vaihtoehtoisina kuljetusmuotoina rekka-autoa, junaa ja laivakuljetusta.

Kuljetuskustannuksiltaan edullisimmaksi arvioitiin autokuljetus. Kahdensadan kilometrin autokuljetusmatkan säteellä rajanylityspaikoilta energiapuun kertymä oli enintään 1,6 miljoonaa kiintokuutiometriä vuoden 2006 hakkuiden ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon perusteella. Hankinta- ja toimituskustannukset lähimmälle rajanylityspaikalle olivat alle 20 euroa kiintokuutiometriä kohden.

Metlan professori Timo Karjalaisen mukaan Venäjältä näyttäisi löytyvän ainakin miljardien ruplien, ellei peräti miljardien eurojen markkinat metsäenergian käytön kehittämisessä. Tästä potentiaalista toivoisi suomalaisten alan osaajien ottavan mahdollisimman suuren osuuden.

MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-