Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Finnish companies. Case Russia. Hellevig Klein Usov

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itään menevä maantietransito miltei puolittui

(Compiler News - 28.5.2009) Suomesta kuljetettiin tammi-maaliskuussa transitotavaraa Venäjälle 45 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Vuonna 2008 Suomesta vietiin ensimmäisellä neljänneksellä itään 850 000 tonnia tavaraa, mutta tänä vuonna transitokuljetukset supistuivat 469 000 tonniin.

Tullin tilasto-osaston mukaan alkuvuoden trasitokuljetusten määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin viimeksi vuosina 2003 ja 2004.

Suurin lasku verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen tapahtui henkilö- ja pakettiautojen kuljetuksessa, joka painomitoin ilmaistuna väheni 73 prosenttia. Automäärissä mitattuna kuljetusmäärä putosi 165 000 ajoneuvosta 43 000 ajoneuvoon.

Itään suuntautuneen transiton kokonaisarvo oli tammi-maaliskuussa 3,9 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli 7,0 miljardia euroa. Yksin autokuljetusten väheneminen supisti transiton arvoa noin 1,5 miljardilla eurolla.

Koneiden ja laitteiden transitoviennin arvo väheni neljänneksellä jääden 581 miljoonaan euroon. Kemian teollisuuden kauttakulkukuljetusten arvo nousi sen sijaan viidellä prosentilla , mikä johtui lääkekemikaalien viennin kasvusta.

Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden transitoviennin arvo kohosi kuusi prosenttia, vaikka näiden tuotteiden hinnat ovatkin laskeneet verrattuna edellisvuotiseen. Myös kodinkoneiden transitoviennin arvo nousi hieman, kun taas elintarvikkeiden kuljetusten arvo leikkaantui neljänneksellä.

Rajapaikkojen kuljetusosuudet muuttuivat

Painomäärissä mitattuna Vaalimaan osuus oli 73 prosenttia kaikista Venäjälle suuntautuneista transitokuljetuksista. Viime vuonna rajanylityspaikan osuus oli selvästi pienempi eli 59 prosenttia. Imatran osuus kuljetuksista laski 18 prosentista 10 prosenttiin.

Vaikka Vaalimaan osuus kuljetuksista nousi tapahtui myös tällä raja-asemalla tuntuva volyymin lasku. Tonnimääräisesti kuljetukset supistuivat vuositasolla 32 prosenttia. Nuijamaan raja-asemalla kuljetukset vähenivät 59 prosenttia, mutta suhteellisesti eniten menetti kuitenkin Imatra, jonka transitovolyymi romahti 69 prosenttia.

Transitoviennin vähentyminen vähensi samalla liikemäärää itärajalla. Sieltä lähti tammi-maaliskuussa Venäjälle 40 000 transitotavaraa kuljettanutta kuorma-autoa, mikä oli 48 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Transitoliikenteen kuorma-autojen määrä laskikin enemmän kuin itärajan kokonaisliikennemäärä.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-