Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut


vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Keskuskauppakamari:
Venäjän läheisyys globaali kilpailuetu Suomelle

(Compiler News - 6.5.2009) Yritysjohtajiemme mielestä Suomen mahdollisuudet globaalissa kilpailussa kulminoituvat kolmeen asiakokonaisuuteen, joista yksi on Venäjän läheisyys. Näin totetaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas.

Vaikka globaali talouskriisi pääsi yllättämään myös Venäjän ja talous supistuu tänä vuonna 5-6 prosenttia, maan talouden kasvupotentiaali on suuri ja edelleen tallella. Siitä ovat takeina öljy- ja muut luonnonvarat, suuri väestöpohja, nopea kaupungistuminen sekä eri alojen korkeatasoinen perustutkimus.

Monet suomalaisyritykset toimivat Venäjällä yleensä pitkäjänteisesti, riskitietoisesti ja usein sellaisilla toimialoilla, joiden kehittäminen on tärkeää Venäjän talouden monipuolistamisen näkökulmasta. Tässä kriisi avaa kilpailukykyisille suomalaisyrityksille myös uusia mahdollisuuksia.

Jalaksen mukaan Keskuskauppakamari on hyvin tyytyväinen siihen, että hallitus on erityisellä Venäjä-toimintaohjelmallaan halunnut nostaa Venäjän poliittisen ja taloudellisen asialistamme kärkeen.

Venäjän yhteiskunnallisella, poliittisella ja taloudellisella kehityksellä on merkitystä Suomen vauraudelle sekä hyvinvoinnille ja siksi ohjelman toimenpiteet on toteutettava viivytyksettä.

"Suomen kannalta on keskeistä myötävaikuttaa siihen, että Venäjän integroituminen maailmantalouteen jatkuu nopeana eikä protektionistisille suuntauksille anneta tilaa, Kari Jalas painottaa.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-