Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Re&Solution Markinvest

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Lahti mukaan Pietarin Helsinki-keskukseen

(Compiler News - 5.5.2009) Lahden kaupunki lähtee mukaan Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhteisen edustuston toimintaan Pietarissa. Kaupungissa toimiva Helsinki-keskus paneutuu kaupunkisuhteisiin ja edunvalvontaan sekä laaja-alaisen yhteistyön kehittämiseen.

Lahden tavoitteena on jatkossa olla neljäntenä virallisena sopimuskumppanina edustuston toiminnassa. Lehden intressissä on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten tukeminen Pietarissa, messuyhteistyö, muotoilun ja ympäristöalan yhteistyö sekä liikunnan, matkailun ja kulttuurin yhteistyön edistäminen.

Keskus tarjoaa puitteet ja tuen kaupunkien ja niiden yhteistyötahojen toiminnalle Pietarissa ja Leningradin alueella. Keskus verkottuu pietarilaisten kohteiden kanssa kumppaneinaan Suomen pääkonsulaatti, Finpro, Finnode ja Suomen Pietari-instituutti.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-