Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Re&Solution Markinvest

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Lakiuudistus suojaa yrityksiä valtauksilta Venäjällä

(Compiler News - 16.4.2009) Venäjän rajavastuuyhtiöitä koskeva lainsäädäntö muuttuu ensi heinäkuun alussa. Rajavastuuyhtiö ("OOO") on Venäjän yleisin yhtiömuoto. Venäjällä toimivien kansainvälisten yritysten tytäryhtiöistä 80-90 prosenttia on rajavastuuyhtiöitä, joten lakiuudistus koskee lähes koko tytäryhtiökantaa suomalaisyritykset mukaan lukien.

Uudistuksen avulla pyritään estämään yhtiöiden laittomia valtauksia. Lakiuudistukseen sisältyy myös se, että Venäjän federaatio alkaa kerätä omaan yhtiörekisteriinsä tietoja osakkaista ja heidän omistusosuuksistaan. Osakassopimukset saavat virallisen aseman ja yhtiöt velvoitetaan pitämään osakasrekisteriä.

Lakiuudistus tuo muutoksia muun muassa rajavastuuyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin. perustamisasiakirjoihin, osakassopimuksiin ja osakasrekisteriin. Yhtiöiden on rekisteröitävä muutokset tämän vuoden aikana.

Ernst & Youngin Venäjän-asiantuntija Pavel Koivistoinen painottaa, että yhtiöjärjestyksestä tulee ainoa virallinen rajavastuuyhtiön perustamisasiakirja. "Lain muuttuessa yritysten tulee tarkistaa, että yhtiöjärjestykset vastaavat uutta lakia ja rekisteröidä tarvittavat muutokset", hän muistuttaa.

Nyt virallisen aseman saavalla osakassopimuksella voidaan määrätä muun muassa osakkaan oikeuksien käytöstä, osuuden luovuttamiseen liittyvistä velvoitteista ja hallintoon liittyvistä toimista. Ennen uudistusta solmittujen osakassopimusten oikeusvaikutukset jäävät edelleen kyseenalaisiksi.

Lakiuudistuksella pyritään suojaamaan yhtiöitä laittomilta valtausyrityksiltä. Rajavastuuyhtiön osuuden luovutusta ja panttausta koskeviin määräyksiin on lisätty vaatimus mainittujen toimien vahvistamisesta notariaatissa. Notaarin tulee kolmen päivän kuluessa ilmoittaa vahvistamansa oikeustoimi, kuten yrityskauppa, rekisteröitäväksi Venäjän yhtiörekisteriin.

Rajavastuuyhtiö on jatkossa velvollinen pitämään osakasrekisteriä. Lisäksi Venäjä täydentää valtiollista yhtiörekisteriä tiedoilla rajavastuuyhtiöiden osuuksista ja osakkaista.

"Jos yhtiön oman osakasrekisterin ja Venäjän yhtiörekisterin välillä ilmenee ristiriitoja, etuasema annetaan yhtiörekisterin tiedoille. Tämän vuoksi yhtiöiden pitää varmistaa, että yhtiörekisteriin tallennetaan ajantasaiset tiedot", Koivistoinen huomauttaa.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-