Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Re&Solution Markinvest

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

CapMan Russia -rahasto keräsi lähes 120 miljoonaa euroa

(Compiler News - 7.4.2009) CapMan Russia -rahaston varainhankinta on päättynyt. Rahastoon kerättiin yhteensä 118,1 miljoonaa euroa, minkä seurauksena CapMan Oyj:n toukokuussa tiedottaman Norum-yritysoston lopullinen kauppahinta laski 7,3 miljoonaan euroon.

Norum Russia Fund III, nykyinen Capman Russia, siirtyi CapManin hallinnoitavaksi vuoden 2008 elokuussa Norum-yritysoston toteuduttua. CapManin oma sitoumus rahastoon on 13,5 miljoonaa euroa.

CapMan Russia -rahaston varainhankinnan päättymisen seurauksena Norum-kaupan kokonaishinta laski 8,0 miljoonasta eurosta 7,3 miljoonaan euroon. Alkuperäinen kauppahinta perustui oletukseen 150 miljoonan euron rahastokoosta.

Kauppahinnasta on jo maksettu Norumin myyjille eli yhtiön johdolle, DnB NOR ASA:lle ja Sitralle Norumin 51 prosentin omistusosuutta vastaava 3,4 miljoonaa euroa. Rahaston lopullisen koon takia tästä osuudesta on maksettava vielä 0,3 miljoonan euron lisäkauppahinta.

Alkuperäisten kauppaehtojen mukaan CapManilla on velvollisuus ostaa Norumin myyjille jäänyt 49 prosentin osuus viimeistään heinäkuussa 2012. Myyjillä on puolestaan oikeus myydä osakkeet CapManille milloin tahansa. Näistä osakkeista maksettava osakekohtainen kauppahinta tulee olemaan sama kuin varainhankinnan mukaan tarkentunut alkuperäinen Norumin osakkeen kauppahinta.

Kohteina keskisuuret kasvuyritykset

CapMan Russia -rahaston sijoitustoiminta painottuu keskisuuriin Venäjällä toimiviin yhtiöihin, joiden arvo on 5-50 miljoonaa euroa. Kohdeyritysten tavoitteellinen liikevaihtoluokka on 5-100 miljoonaa euroa. Yrityksillä lisäksi oltava vahvaa kasvupotentiaalia, kokenut ja sitoutunut johto sekä läpinäkyvät toimintaperiaatteet.

Rahastoa kiinnostavat erityisesti yritykset, joiden liiketoiminta-alueina ovat kuluttajatuotteet ja -palvelut, teollisuus, tietoliikenne, kuljetustoiminta, rahoituspalvelut sekä media.

Rahasto on toistaiseksi sijoittanut kahteen kohteeseen, jotka ovat lentoyhtiö Region Avia Airlines ja sianlihan tuotantoyhtiö Russia Baltic Pork Invest ASA.

CapMan Russia -tiimin vetäjä on senior partner Petri Saavalainen ja rahaston sijoitustoiminnasta vastaa Hans Christian Dall Nygård, joka toimii paikan päällä Venäjällä.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-