Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kääntyvän laskuun

(Compiler News - 27.3.2009) Venäjän bruttokansantuote supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia, ennustaa Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT. Talouden taantumisen syinä ovat maailmantalouden heikko kehitys ja öljyn hinnan voimakas lasku.

Heikkenevän tulokehityksen ja kireän rahoitustilanteen myötä kulutuksen kasvu hiipuu ja investoinnit vähenevät selvästi. Viennin määrä vähenee hieman heikon kansainvälisen kysynnän seurauksena, kun taas heikentynyt rupla ja laantunut kotimainen kysyntä supistavat tuontia huomattavasti.

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen ekonomistit arvioivat Venäjän talouskasvun elpyvän vähitellen vuosina 2010-2011 muun maailman mukana. Myönteisen käänteen vaikutuksesta bruttokansantuote voisi kasvaa ensi vuonna yhden prosentin ja kolme prosenttia vuonna 2011.

Jos maailmantalouden taantuma kuitenkin pitkittyy ja syvenee ja öljyn hinta laskee edelleen, voi Venäjän talouskehitys muodostua huomattavasti ennustettua heikommaksi.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-