Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Uusi projekti tukee pk-yrityksiä Itämeren alueella

(Compiler News - 27.3.2009) Maaliskuun alussa käynnistettiin SMEDGE-yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on kehittää uusi rajat ylittävä palvelumalli pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyön ja kilpailukyvyn kehittämiseksi ja tueksi Itämeren alueella.

Projekti kestää vuoden 2011 loppuun ja se saa rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Turun humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuuriyrittäjyyskeskus.

SMEDGE-projekti antaa erinomaiset mahdollisuudet Itämeriyhteistyön kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuu yrityshautomoja, osaamispohjaisia yrityksiä ja yritystoimintaa tukevien organisaatioiden edustajia Virosta, Suomesta, Latviasta ja Ruotsista.

"Itämeren alueen kehitys oli ennen lamaa yksi nopeimpia ja ennusteet povaavat edelleen pitkällä tähtäimellä alueelle vahvaa kasvua. Siksi onkin otollinen hetki rakentaa yhteistyö- ja palveluverkostot hyvälle tasolle", Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen johtaja Pentti Mustalampi perustelee.

Hanke kehittää osallistujayritysten kilpailukykyä, antaa valmiuksia toimintojen laajentamiseksi ja lisää yritysten yhteistyötä alueella. Projektin aikana yrityshautomot vaihtavat parhaita kokemuksia, kehittävät ja pilotoivat `soft landing´-paketin ulkomaisille yrityksille.

Tämä kustannustehokas palvelu auttaa kasvua hakevia yrityksiä konkreettisella tavalla etabloitumisessa Suomessa, Virossa, Latviassa ja Ruotsissa vähentäen siten yritysten epäonnistumisen riskejä kohdemarkkinoilla.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-