Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Avenir

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ulkomaankaupassa huomattava pudotus tammikuussa
- Venäjän-kauppa kärsi pahiten

(Compiler News - 13.3.2009) Suomen vienti jäi tammikuussa vajaaseen 3,4 miljardiin euroon, mikä oli kolmanneksen pienempi kuin viime vuoden tammikuussa. Myös tuonti supistui kolmanneksen ja jäi 3,4 miljardiin euroon. Viennin arvo oli viimeksi tätä alempi vuoden 2003 heinäkuussa ja tuonnin arvo vuoden 2005 tammikuussa.

Kauppatase jäi 40 miljardia euroa alijäämäiseksi, kun se viime vuoden tammikuussa oli 95 miljardia Ennen tämän vuoden tammikuuta yhden kuukauden kauppatase oli alijäämäinen vuoden 2008 heinäkuussa ja vuoden 1994 joulukuussa.

Vienti EU-maihin supistui tammikuussa kolmanneksen ja vienti EU:n ulkopuolelle yli 40 prosenttia. Vientiä EU-maihin vähensi erityisesti Saksaan, Ruotsiin, Britanniaan ja Alankomaihin suuntautuneen viennin taantuminen. Ulkokaupassa vienti taantui etenkin sen takia, että vienti Venäjälle putosi puoleen vuoden takaiseen verrattuna.

Tuonti EU-maista supistui puolestaan kolmanneksen. Suurista kauppakumppaneista eniten Suomen tuontikysynnän heikentymisestä kärsivät Britannia, Alankomaat ja Tanska.

Tuonti väheni myös kaikista EU:n ulkopuolisista maista. Tuonti Venäjältä jäi puolet pienemmäksi kuin viime vuoden tammikuussa. Kova pudotus vuositasolla selittyy sillä, että Suomen tuonti Venäjältä koostui pääosin energiatuotteista ja metalleista. Näin tavararyhmien määrällinen kehitys ei vielä ole tiedossa, mutta tuonnin arvon muutos selittyy pitkälti tuotteiden ja etenkin öljyn vuoden aikana tapahtuneilla hinnanmuutoksilla.

Koko viime vuonna Suomen viennin arvo jäi 65,5 miljardiin euroon eli jokseenkin tarkasti vuoden 2007 tasolle. Vielä vuoden alkupuoliskolla vienti kasvoi voimakkaasti, mutta painui marras-joulukuussa selvästi alle edellisvuotisen tason. Myös tuonti supistui loppuvuodesta, mutta kasvoi silti vuositasolla neljä prosenttia nousten 62,1 miljardiin euroon.

Suomen Venäjän-kauppa sujui viime vuonna kaikkiaan hyvin. Viennin arvo oli 7,6 miljardia euroa, joten vuosikasvua kertyi vielä 13 prosenttia. Tuonnin arvo oli 10,1 miljardia euroa vuosilisäyksen ollessa 21 prosenttia.

Venäjä nousi myös Suomen selvästi suurimmaksi kauppakumppaniksi. Se oli tärkein vientimaa 11,6 prosentin osuudellaan ja tuonnissa naapurimaan osuus oli 16,3 prosenttia.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-