Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Avenir

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Transitoliikenteestä selvää nettohyötyä Suomelle

(Compiler News - 4.2.2009) Rekkakuljetuksina tapahtuva kauttakulkuliikenne Venäjälle on saanut runsaasti kielteistä huomiota. Arvostelun kohteina ovat olleet rekkaliikenteen turvallisuusriskit, liikenteen tukkeutuminen sekä ympäristöhaitat.

Venäjän trasitoliikenteellä on kuitenkin Suomelle suuri taloudellinen merkitys, joka moninkertaisesti ylittää esimerkiksi tiestön kulumisesta koituvat kustannukset.

Tämän takia Kotka-Hamina-seudulla toimiva Strtaightway Finland -yhdistys on aloittanut kampanjan, jolla tuodaan esiin kauttakulkuliikenteestä vastavuoroisesti koituvia hyötyjä.

Venäjän transitoliikenne työllistää suoraan noin 3 000 henkilöä, jotka toimivat lähinnä huolintaliikkeissä, satamissa, terminaali- ja varastoyrityksissä sekä kuljetusliikkeissä. Suurin työllistävä vaikutus on tavaroiden varastointipalveluilla. Lisäksi kauttakulkuliikenne työllistää välillisesti suunnilleen samansuuruisen työntekijämäärän.

Transitorahdeissa viidenneksen
lisäys viime vuonna

Suomen kauttakulkuliikenteen arvo oli viime vuonna yli 30 mijardia euroa. Sen kokonaistonnimäärät olivat 8,3 miljoonaa tonnia, josta rautateitse kulki 4,8 miljoonaa tonnia. Rahtimäärä lisääntyi 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Konttiliikenne on yksi vallitsevista ja kasvavista kuljetusmuodoista niin maanteitse kuin rautateitsekin. Venäjän kauttakulkuliikenteen konttimäärissä päästiin viime vuonna 377 485 TEU-standardin kontin käsittelyyn, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Transitokonttien määrä vastasi 23 prosenttia Suomen koko konttiliikenteestä.

Konttiliikenteen kannattavuuden maksimointi edellyttää, että ajoneuvot ja kontit ovat täynnä paitsi menosuuntaan myös paluusuuntaan. Straightway Finlandin mukaan erityisesti Venäjän tuonnista vapautuvat kontit hyödyntävät Suomen koko vientiteollisuutta vähentäessään ulkomaanlähetysten rahtikustannuksia.

Suomen asema EU:n logistiikka-
keskuksena vahvistuu

Suomen kauttakulkuliikenne vastaa noin 40 prosenttia Venäjän tuonnin arvosta. Venäjän uusien Primorskin ja Vysotskin satamien kapasiteetti on varattu nimenomaan kotimaisen vientiteollisuuden käyttöön lähinnä raaka-ainekuljetuksia varten. Uudet satamat eivät lisää Venäjän vastaanottoterminaalien kapasiteettia, vaan päinvastoin vahvistavat Suomen asemaa EU-alueen logistiikkakeskuksena

Suomessa perinteisen satamatoiminnan ympärille syntyy jatkuvasti uutta liiketoimintaa varastointipalveluissa, kalliimpien vientituotteiden hallinnointipalveluissa ja Venäjän-kaupan käytäntöjen hoitamisessa.

Kotkassa toimiva Straightway Finland ry on logistiikkayritysten, satamien ja seutukuntien yhteinen yhdistys, jonka päätehtävänä on lisätä Suomen transitoreittien tunnettuutta Venäjän-kauppaa harjoittavissa maissa. Yhdistyksen verkostossa on mukana yli 50 logistiikka-alan toimijaa.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-