Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Markinvest

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Lemminkäisen tytäryhtiö osallistuu isoon tieurakkaan Virossa

(Compiler News - 28.2.2009) Lemminkäinen Infran virolainen tytäryhtiö AS Talter on sopinut Viron tiehallinnon kanssa mittavasta maatieurakasta. Kohteena on runsaan seitsemän kilometrin matkalla tehtävä perusparannustyö Tallinnan ja Narvan välisellä E20-tieosuudella.

Noin 31 miljoonan euron arvoisen työn rahoituksesta 78 prosenttia tulee EU:lta ja 22 prosenttia rahoitetaan Viron valtion budjettivaroin. AS Talter osallistuu hankkeeseen neljän rakennusyhtiön muodostaman yhteenliittymän johtavana osakkaana. Talterin osuus urakan töistä on noin kolmannes.

Parannettava tieosuus on rakennettu vuonna 1972 ja raskaasti liikennöity väylä on päässyt erittäin huonoon kuntoon. Alueen vanhojen palavankiven kaivosten aihuttama maanpinnan vajoaminen on osaltaan vahingoittanut rakenteita.

Talterin urakkasuoritukseen kuuluu pääväylän korjaamisen lisäksi runsaasti oheistöitä. Päätiehen liittyviä paikallisteitä kunnostetaan ja uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan tien oheen. Neljä eritasoristeystä korjataan ja lisäksi rakennetaan muun muassa neljä uutta maantiesiltaa ja kaksi kevyen liikenteen siltaa.

Työhön sisältyy myös tiemerkintöjä, suojakaiteiden, meluaitojen ja viheralueiden rakentamista sekä mittavat valaistustyöt. Työt kohteessa alkavat maaliskuussa 2009 ja ne valmistuvat vuoden 2010 syksyllä.

Lemminkäinen Infra on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut useita EU:n ja maailmanpankin rahoittamia väylähankkeita Baltian maissa ja Ukrainassa. Tammikuussa yhtiö sai vastaavanlaisen maantieurakan Moldovasta.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-